Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
Uchwała  Przedmiot uchwały
XXIV/394/20 w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego wotum zaufania
XXIV/395/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
XXIV/396/20 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiegow sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiegoz tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2019 r.
XXIV/397/20

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

zał. 1,2

XXIV/398/20 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.
XXIV/399/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2045
XXIV/400/20 

w sprawie przyznania dotacji celowych w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego.

zał. 1 

XXIV/401/20  w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2020 
XXIV/402/20  w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2020 
XXIV/403/20  w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 1500 udziałów w Spółce Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
XXIV/404/20  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 19 m² powierzchni dachowej budynku „A” położonego w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 
XXIV/405/20  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu części gruntu wraz z budynkiem M położonym w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1 
XXIV/406/20 

zmieniająca uchwałę nr LXII/986/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2018r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, zmienionej uchwałami Nr XVII/271/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. i Nr XXI/348/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2020 r.

zał. 1 

XXIV/407/20  w sprawie przyjęcia programu stypendialnego dla uczniów zdolnych uczęszczających do ponadpodstawowych szkół mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego 
XXIV/408/20  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021. 
XXIV/409/20 

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021

zał. 1,2 

XXIV/410/20  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021 
XXIV/411/20  w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021 
XXIV/412/20  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektuw sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektupn. „Profesjonalne przywództwo w EDUKACJI - rozwijanie kompetencji kadry kierowniczej systemu oświaty w województwie podkarpackim” 
XXIV/413/20  w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu 
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (394 uchwały ws. udzielenia ZWP wotum zaufania.pdf)394 uchwały ws. udzielenia ZWP wotum zaufania.pdf[KS] Monika Homa254 kB2020-07-23 09:172020-07-23 09:17
Pobierz plik (395 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Woj. Podkarp)395 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Woj. Podkarp[KS] Monika Homa192 kB2020-07-23 09:172020-07-23 09:17
Pobierz plik (396 uchwala w sprawie udzielenia absolutorium Zarzadowi Woj. za 2019 r..pdf)396 uchwala w sprawie udzielenia absolutorium Zarzadowi Woj. za 2019 r..pdf[KS] Monika Homa193 kB2020-07-23 09:172020-07-23 09:17
Pobierz plik (397 uchwała czerwiec 2020 - oszczędności.pdf)397 uchwała czerwiec 2020 - oszczędności.pdf[KS] Monika Homa487 kB2020-07-23 09:182020-07-23 09:18
Pobierz plik (397 zał. 1,2 czerwiec 2020 - oszczędności.pdf)397 zał. 1,2 czerwiec 2020 - oszczędności.pdf[KS] Monika Homa288 kB2020-07-23 09:192020-07-23 09:19
Pobierz plik (398 uchwała czerwiec  2020 tekst jednolity.pdf)398 uchwała czerwiec 2020 tekst jednolity.pdf[KS] Monika Homa525 kB2020-07-23 09:202020-07-23 09:20
Pobierz plik (398 zał. 1,2,3.pdf)398 zał. 1,2,3.pdf[KS] Monika Homa306 kB2020-07-23 09:222020-07-23 09:22
Pobierz plik (399.pdf)399.pdf[KS] Monika Homa39953 kB2020-07-23 09:232020-07-23 09:23
Pobierz plik (400 u w spr. przysnania dotacji celowych na 2020.pdf)400 u w spr. przysnania dotacji celowych na 2020.pdf[KS] Monika Homa191 kB2020-07-23 09:232020-07-23 09:23
Pobierz plik (400.1  zał do w spr. przysnania dotacji celowych na 2020 - projekt - 19.06.2020 )400.1 zał do w spr. przysnania dotacji celowych na 2020 - projekt - 19.06.2020 [KS] Monika Homa215 kB2020-07-23 09:232020-07-23 09:23
Pobierz plik (401 uchwała maksymalnej wysokosci pozyczki dla M.Okręgowe w Rzeszowie na zakup o)401 uchwała maksymalnej wysokosci pozyczki dla M.Okręgowe w Rzeszowie na zakup o[KS] Monika Homa262 kB2020-07-23 09:232020-07-23 09:23
Pobierz plik (402 projekt US pożyczka dla M.Okręgowego EtnoCarpathia.pdf)402 projekt US pożyczka dla M.Okręgowego EtnoCarpathia.pdf[KS] Monika Homa190 kB2020-07-23 09:242020-07-23 09:24
Pobierz plik (403 uchwala w spr  zgody na objęcie akcji Podkarpacki Fundusz Rozwoju.pdf)403 uchwala w spr zgody na objęcie akcji Podkarpacki Fundusz Rozwoju.pdf[KS] Monika Homa192 kB2020-07-23 09:242020-07-23 09:24
Pobierz plik (404 uchwala w spr umowy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżaw)404 uchwala w spr umowy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżaw[KS] Monika Homa252 kB2020-07-23 09:242020-07-23 09:24
Pobierz plik (405 US  dzierżawa Fresenius Tarnobrzeg zmiana terminu.pdf)405 US dzierżawa Fresenius Tarnobrzeg zmiana terminu.pdf[KS] Monika Homa195 kB2020-07-23 09:252020-07-23 09:25
Pobierz plik (406 zmieniająca uchwałę nr LXII98618 z 29.10.2018r. w sprawie przystąpienia do o)406 zmieniająca uchwałę nr LXII98618 z 29.10.2018r. w sprawie przystąpienia do o[KS] Monika Homa338 kB2020-07-23 09:252020-07-23 09:25
Pobierz plik (406.1 zał zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii Woj. Podkarp. - zalac)406.1 zał zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii Woj. Podkarp. - zalac[KS] Monika Homa407 kB2020-07-23 09:272020-07-23 09:27
Pobierz plik (407 w sprawie przyjęcia programu stypendialnego dla uczniów zdolnych uczęszczają)407 w sprawie przyjęcia programu stypendialnego dla uczniów zdolnych uczęszczają[KS] Monika Homa197 kB2020-07-23 09:282020-07-23 09:28
Pobierz plik (408 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie s)408 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie s[KS] Monika Homa350 kB2020-07-23 09:282020-07-23 09:28
Pobierz plik (409 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym ucz)409 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym ucz[KS] Monika Homa360 kB2020-07-23 09:282020-07-23 09:28
Pobierz plik (409.1.2. załącznik zasady dla szkol ponadpodstawowych..pdf)409.1.2. załącznik zasady dla szkol ponadpodstawowych..pdf[KS] Monika Homa370 kB2020-08-04 12:392020-08-04 12:39
Pobierz plik (410 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. wsparcie s)410 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. wsparcie s[KS] Monika Homa271 kB2020-07-23 09:292020-07-23 09:29
Pobierz plik (411 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym ucz)411 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym ucz[KS] Monika Homa546 kB2020-07-23 09:342020-07-23 09:34
Pobierz plik (412 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Profesjona)412 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Profesjona[KS] Monika Homa291 kB2020-07-23 09:342020-07-23 09:34
Pobierz plik (413 uchwala w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie spo)413 uchwala w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie spo[KS] Monika Homa643 kB2020-07-23 09:342020-07-23 09:34

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi