Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Uchwały sejimku z LVI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Tabela zawiera rejestr uchwał
Uchwała

Przedmiot uchwały

LVI/946/22

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

załącznik_1

załącznik_2

załącznik_3

załącznik_4

LVI/947/22

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023-2045 (Pliki PDF zostały wygenerowane w zewnętrznym systemie Besti@ i za kwestię dostępności odpowiada dostawca oprogramowania. Pliki są niezgodne ze standardem PDF/A.)

LVI/948/22

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/700/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2021 r.

LVI/949/22

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy-Miasto Rzeszów.

LVI/950/22

w sprawie udzielenia w 2023 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło

LVI/951/22 

w sprawie udzielenia w 2023 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Powiatu Sanockiego na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji Sanok - Łupków w ramach zadania pn. „Lokalny Transport Zbiorowy”

LVI/952/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

LVI/953/22 

w sprawie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

LVI/954/22 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

załacznik_1

LVI/955/22 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022 - 2045   (Pliki PDF zostały wygenerowane w zewnętrznym systemie Besti@ i za kwestię dostępności odpowiada dostawca oprogramowania. Pliki są niezgodne ze standardem PDF/A.)

LVI/956/22 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15.02.2021 r. w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

LVI/957/22

 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

LVI/958/22   w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
LVI/959/22 

w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pod tymczasową nazwą: ALL-INN4TOUR “Turystyka dla wszystkich: zrównoważone i odporne modele biznesowe stymulujące podwójną transformację” w ramach Programu Jednolitego Rynku (SMP-COSME-2022-TOURSME).

LVI/960/22 

w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

LVI/961/22

w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

LVI/962/22 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

LVI/963/22 

w sprawie podpisania Umowy i przyjęcia Statutu Sieci Regionów Trójmorza.

załącznik_1

załącznik_2

LVI/964/22 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/728/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

LVI/965/22 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zrównoważona żywność - od produkcji do konsumpcji”.

LVI/966/22

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo IV” 

LVI/967/22 

w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych

załącznik_1
LVI/968/22 

w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

załącznik_1
LVI/969/22 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/935/22 z dnia 28 listopada 2022 r.

LVI/970/22 

w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

załącznik_1

LVI/971/22

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

załącznik_1

LVI/972/22

w sprawie „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2022-2025” 

załącznik_1

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (946_1.xlsx)946_1.xlsx[OS] Monika Homa650 kB2023-01-19 08:012023-01-19 08:01
Pobierz plik (954_1.xlsx)954_1.xlsx[OS] Monika Homa31 kB2023-01-19 08:012023-01-19 08:01
Pobierz plik (971_1.xlsx)971_1.xlsx[OS] Monika Homa14 kB2023-01-19 08:012023-01-19 08:01

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi