Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Uchwały sejmiku z LXI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

Tabela zawiera rejestr uchwał
Uchwała Przedmiot uchwały

LXI/1050/23

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie upamiętnienia odkrywców złóż polskiej siarki i pracowników polskiego przemysłu siarkowego 
 LXI/1051/23  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”

 LXI/1052/23  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności do nieruchomości oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Kolbuszowa.

 LXI/1053/23  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Mieleckiego

 LXI/1054/23 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Strzyżów na realizację zadania inwestycyjnego w 2023 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

 LXI/1055/23  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi  

załącznik_1

 LXI/1056/23  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”

1056_1.xlsx

LXI/1057/23

 
w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej w ramach zadania „Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94”w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”
 LXI/1058/23  

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/874/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów -Tarnogród - Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”

 LXI/1059/23 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/869/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Harasiuki realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki”  

 LXI/1060/23 

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego

1060_1_2_3.xlsx

 LXI/1061/23 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja I

LXI/1062/23

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych - edycja I
 LXI/1063/23 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla licealistów – edycja I

 LXI/1064/23 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera w projekcie pn. „CycleRight – Poprawa polityki rowerowej z uwzględnieniem odporności na zmianę klimatu, dostępności i zwiększenia bezpieczeństwa”, w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-202723.74 KB

 LXI/1065/23 

zmieniająca uchwałę Nr LVIII/1006/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

LXI/1066/23

 
w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego Województwa Podkarpackiego

1066_1.docx

1066_2.docx

 LXI/1067/23  

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu stypendialnego dla uczniów zdolnych uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego

 LXI/1068/23 

zmieniająca uchwałę nr LX/1044/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”

 LXI/1069/23  

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu  

 LXI/1070/23  

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 LXI/1071/23 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

 LXI/1072/23 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

1072_1_2.xlsx

LXI/1073/23

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 - 204530.63 MB  (Pliki PDF zostały wygenerowane w zewnętrznym systemie Besti@ i za kwestię dostępności odpowiada dostawca oprogramowania. Pliki są niezgodne ze standardem PDF/A.)  

 LXI/1074/23 

zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LVI/971/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

 LXI/1075/23 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego 12.94 KB

 LXI/1076/23 

w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi