Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

Uchwały sejmiku z LXII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

 Rejstr uchwał XLII sesji
Uchwała numer Przedmiot uchwały
LXII/1077/23

w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego wotum zaufania (plik docx)13.68 KB

LXII/1078/23

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.(plik docx)15.55 KB

załącznik_1 (plik pdf)3.96 MB

LXII/1079/23

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2022 r.(plik docx)13.89 KB

LXII/1080/23

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Lutowiska (plik docx)41.50 KB

LXII/1081/23

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2023 (plik docx)21.13 KB

 LXII/1082/23  

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu zawartej z Kancelarią Radcowską (plik docx)  15.28 KB

 LXII/1083/23  

w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Mieleckiego w formie pomocy rzeczowej przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 985 na odcinku 470 metrów (plik docx)16.36 KB

 LXII/1084/23  

w sprawie określenia zasad udzielania w roku szkolnym 2023/2024 stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla licealistów – edycja I (plik docx)39.15 KB

 LXII/1085/23  

w sprawie określenia zasad udzielania w roku szkolnym 2023/2024 stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w  ramach projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych – edycja I (plik docx)39.80 KB

 LXII/1086/23 

w sprawie określenia zasad udzielania w roku szkolnym 2023/2024 stypendiów uczniom szkół podstawowych w  ramach projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja I (plik docx)40.19 KB

 LXII/1087/23 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. (plik docx)19.50 KB

 LXII/1088/23 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanok (plik docx)37.00 KB

 LXII/1089/23  

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do realizacji projektu w trybie niekonkurencyjnym w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (plik docx)20.83 KB

LXII/1090/23

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do realizacji projektu w trybie niekonkurencyjnym w ramach działania 7.19 Integracja społeczna programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (plik docx)21.00 KB

 LXII/1091/23
 
w sprawie powierzenia Gminie Czarna realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 19+889,00 do km 20+088,09 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Krzemienica”66.50 KB

załącznik_1 (plik docx)66.50 KB

 LXII/1092/23  

zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LXI/1060/23  z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. (plik docx)19.91 KB

załącznik_1_2 (plik xlsx)31.27 KB

 LXII/1093/23 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r. (plik docx)115.46 KB

załącznik_1_2_3 (plik xlsx)35.45 KB

 LXII/1094/23

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 - 2045 (plik pdf)38.03 MB  (Pliki PDF zostały wygenerowane w zewnętrznym systemie Besti@ i za kwestię dostępności odpowiada dostawca oprogramowania. Pliki są niezgodne ze standardem PDF/A.) 

 LXII/1095/23 

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego (plik docx)16.15 KB

LXII/1096/23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw wieczystego użytkowania wraz z własnością usytuowanych na gruncie budynków, budowli i urządzeń, ustanowionych na nieruchomościach położonych w Rzeszowie (plik docx)47.00 KB

LXII/1097/23

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera w projekcie pn. „Korytarze ekologiczne dla dużych drapieżników na obszarach przygranicznych Polski i Słowacji” w ramach Programu LIFE (Programme for Environment and Climate Action), Działania Nature & Biodiversity - Standard Action Projects (SAP) (LIFE-23-SAP-NAT). (plik docx)24.07 KB

LXII/1098/23

w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pod nazwą: „Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców terenów przygranicznych” w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 (plik docx)24.58 KB

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi