Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 540 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 7 listopada 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

540/11305/23

07.11.2023 r.

przyjęcia Strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

540/11306/23

07.11.2023 r.

przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

540/11307/23

07.11.2023 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

540/11308/23

07.11.2023 r.

udzielenia pożyczki Wojewódzkiemu Domowi Kultury.

540/11309/23

07.11.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030.

540/11310/23

07.11.2023 r.

wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Modernizacja linii 400 kV Rzeszów – Krosno Iskrzynia”.

540/11311/23

07.11.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

540/11312/23

07.11.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego zbędnych aktywów trwałych.

540/11313/23

07.11.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

540/11314/23

07.11.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

540/11315/23

07.11.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

540/11316/23

07.11.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na dokonanie cesji wierzytelności.

540/11317/23

07.11.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 466/9659/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW Nr 2 w Rzeszowie”.

540/11318/23

07.11.2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 41/1029/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy w sprawie integracji systemu informatycznego Jednostki z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM.

540/11319/23

07.11.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

540/11320/23

07.11.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

540/11321/23

07.11.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

540/11322/23

07.11.2023 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

540/11323/23

07.11.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

540/11324/23

07.11.2023 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „POLREGIO” Spółka Akcyjna.

540/11325/23

07.11.2023 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

540/11326/23

07.11.2023 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu pn. „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe”
– nabór I.

540/11327/23

07.11.2023 r.

stanowiska dotyczącego braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref województwa podkarpackiego.

540/11328/23

07.11.2023 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”.

540/11329/23

07.11.2023 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie zawartej z Gminą Chorkówka w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

540/11330/23

07.11.2023 r.

wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadań i złożenia Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w 2023 roku.

540/11331/23

07.11.2023 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Kompleksowe wsparcie rehabilitacyjne dla kobiet z lipodemią”.

540/11332/23

07.11.2023 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Wigilia. Mikołaj przychodzi do każdego”.

540/11333/23

07.11.2023 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Warsztaty aktywny senior".

540/11334/23

07.11.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

540/11335/23

07.11.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/873/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Jeżowe realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne, Jata, Sójkowa”.

540/11336/23

07.11.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

540/11337/23

07.11.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11305_23.zip)Uchwała Nr 540_11305_23.zip[KZ] Robert Kłak206 kB2023-11-15 12:502023-11-15 12:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11306_23.zip)Uchwała Nr 540_11306_23.zip[KZ] Robert Kłak398 kB2023-11-15 12:502023-11-15 12:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11307_23.docx)Uchwała Nr 540_11307_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-11-15 12:512023-11-15 12:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11308_23.docx)Uchwała Nr 540_11308_23.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2023-11-15 12:512023-11-15 12:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11309_23.docx)Uchwała Nr 540_11309_23.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2023-11-15 12:512023-11-15 12:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11310_23.docx)Uchwała Nr 540_11310_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-11-15 12:512023-11-15 12:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11311_23.docx)Uchwała Nr 540_11311_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-11-15 12:552023-11-15 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11312_23.docx)Uchwała Nr 540_11312_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-11-15 12:552023-11-15 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11313_23.doc)Uchwała Nr 540_11313_23.doc[KZ] Robert Kłak29 kB2023-11-15 12:552023-11-15 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11314_23.doc)Uchwała Nr 540_11314_23.doc[KZ] Robert Kłak30 kB2023-11-15 12:552023-11-15 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11315_23.doc)Uchwała Nr 540_11315_23.doc[KZ] Robert Kłak29 kB2023-11-15 12:562023-11-15 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11316_23.docx)Uchwała Nr 540_11316_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-11-15 12:562023-11-15 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11317_23.docx)Uchwała Nr 540_11317_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-11-15 12:562023-11-15 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11318_23.docx)Uchwała Nr 540_11318_23.docx[KZ] Robert Kłak45 kB2023-11-15 12:562023-11-15 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11319_23.doc)Uchwała Nr 540_11319_23.doc[KZ] Robert Kłak71 kB2023-11-15 12:562023-11-15 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11320_23.doc)Uchwała Nr 540_11320_23.doc[KZ] Robert Kłak72 kB2023-11-15 12:572023-11-15 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11321_23.doc)Uchwała Nr 540_11321_23.doc[KZ] Robert Kłak72 kB2023-11-15 13:072023-11-15 13:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11322_23.docx)Uchwała Nr 540_11322_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-11-15 13:072023-11-15 13:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11323_23.doc)Uchwała Nr 540_11323_23.doc[KZ] Robert Kłak35 kB2023-11-15 13:082023-11-15 13:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11324_23.doc)Uchwała Nr 540_11324_23.doc[KZ] Robert Kłak33 kB2023-11-15 13:082023-11-15 13:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11325_23.docx)Uchwała Nr 540_11325_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-11-15 13:082023-11-15 13:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11326_23.zip)Uchwała Nr 540_11326_23.zip[KZ] Robert Kłak339 kB2023-11-15 13:082023-11-15 13:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11327_23.zip)Uchwała Nr 540_11327_23.zip[KZ] Robert Kłak43 kB2023-11-15 13:082023-11-15 13:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11328_23.docx)Uchwała Nr 540_11328_23.docx[KZ] Robert Kłak70 kB2023-11-15 13:092023-11-15 13:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11329_23.docx)Uchwała Nr 540_11329_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-11-15 13:092023-11-15 13:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11330_23.docx)Uchwała Nr 540_11330_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-11-15 13:092023-11-15 13:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11331_23.docx)Uchwała Nr 540_11331_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-11-15 13:352023-11-15 13:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11332_23.docx)Uchwała Nr 540_11332_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-11-15 13:352023-11-15 13:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11333_23.doc)Uchwała Nr 540_11333_23.doc[KZ] Robert Kłak34 kB2023-11-15 13:362023-11-15 13:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11334_23.zip)Uchwała Nr 540_11334_23.zip[KZ] Robert Kłak79 kB2023-11-15 13:362023-11-15 13:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11335_23.doc)Uchwała Nr 540_11335_23.doc[KZ] Robert Kłak53 kB2023-11-15 13:362023-11-15 13:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11336_23.zip)Uchwała Nr 540_11336_23.zip[KZ] Robert Kłak25 kB2023-11-15 13:362023-11-15 13:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 540_11337_23.docx)Uchwała Nr 540_11337_23.docx[KZ] Robert Kłak33 kB2023-11-15 13:372023-11-15 13:37

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi