Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
  1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Zarządzenie nr 8/2021 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji celowych przyznanych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego finansowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego.
  2. Kontrole przeprowadza się na podstawie zawartych umów o przyznanie dotacji celowej zawartych miedzy kontrolowaną uczelnią a Województwem Podkarpackim.
  3. Kontrole przeprowadzają co najmniej dwie osoby z Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu powołane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. W skład zespołu kontrolnego może wejść upoważniony pracownik Departamentu Kontroli specjalizujący się w kontroli zamówień publicznych.
  4. Zawiadomienie o wszczęciu kontroli rozpoczyna proces kontroli.
  5. Zespół kontrolny dokonuje kontroli na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji celowych przyznanych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego finansowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego.
  6. W trakcie kontroli kontrolujący stwierdzają stan faktyczny realizacji przedsięwzięcia odnotowując ten fakt w Karcie kontroli.
  7. Po zakończeniu czynności kontrolnych w terminie 30 dni roboczych sporządza się protokół.
  8. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontrolowany może odmówić jego podpisania lub wnieść do niego zastrzeżenia.
  9. Rozpatrzenie zastrzeżeń lub przedstawienie stanowiska kontrolowanemu następuje w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Negatywne rozpatrzenie zastrzeżeń i ponowna odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń pokontrolnych.
  10. Ustalenia zawarte w protokole kontroli mogą stanowić podstawę do podjęcia dalszych czynności przewidzianych w odrębnych przepisach prawa, w tym regulujących tryb zwrotu przyznanej dotacji celowej oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi