Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Podstawą prawną prowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, finansowanych lub dofinansowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego są odpowiednie zapisy zawartych umów dotacyjnych.

Kontrola dokonywana jest zgodnie z Regulaminem prowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, finansowanych lub dofinansowanych
z budżetu Województwa Podkarpackiego stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 20/2023 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia lutego 2023 r.

Kontrola merytoryczno-finansowa

 • prowadzona w trakcie realizacji zadania lub po jego zakończeniu przez dwóch upoważnionych pracowników Urzędu,
 • ma na celu ocenę zgodności realizacji zadania z umową,
 • poprzedzona zawiadomieniem Zleceniobiorcy o kontroli,
 • prowadzona w siedzibie Zleceniobiorcy, w miejscu realizacji zadania lub
  w siedzibie Zleceniodawcy,
 • ustalenia zawiera się w protokole kontroli, który przekazywany jest Zleceniobiorcy,
 • zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń do protokołu przez Zleceniobiorcę,
 • rozpatrzenie zastrzeżeń – jeżeli zostały zgłoszone i ewentualne przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych,
 • po pozytywnym rozpatrzeniu zastrzeżeń – dokonanie zmian w protokole kontroli,
 • wystąpienie pokontrolne z oceną kontrolowanej działalności oraz wnioskami
  i zaleceniami,
 • podejmowane są ewentualne dalsze czynności przewidziane w odrębnych przepisach prawa, w tym regulujących tryb zwrotu dotacji.

Kontrola bezpośrednia

 • prowadzona w czasie i miejscu realizacji zadania przez dwóch upoważnionych pracowników Urzędu,
 • ma na celu merytoryczną ocenę realizacji zadania lub jego poszczególnych części (działań),
 • nie wymaga uprzedniego powiadomienia Zleceniobiorcy,
 • przeprowadzone czynności dokumentowane są w karcie kontroli sporządzonej
  w dwóch egzemplarzach,
 • karta kontroli włączana jest do akt sprawy, a kopia karty kontroli przekazywana jest Zleceniobiorcy,
 • podejmowane są ewentualne dalsze czynności przewidziane w odrębnych przepisach prawa, w tym regulujących tryb zwrotu dotacji.

Wizyta monitorująca

 • prowadzona w czasie i miejscu realizacji zadania przez wyznaczonego pracownika Urzędu,
 • ma na celu głównie potwierdzenie realizacji zadania w określonym czasie
  i miejscu,
 • nie wymaga uprzedniego powiadomienia Zleceniobiorcy,
 • przeprowadzone czynności dokumentowane są w notatce sporządzonej w jednym egzemplarzu,
 • notatka włączana jest do akt sprawy,
 • kopia notatki może być przesłana do Zleceniobiorcy na jego pisemne żądanie,
 • podejmowane są ewentualne dalsze czynności przewidziane w odrębnych przepisach prawa, w tym regulujących tryb zwrotu dotacji.

 

Załącznik do pobrania:

Zarządzenie Nr 20/2023 Marszałka Województwa Podkarpackiego

 

 

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi