Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Na podstawie uchwały Nr 235/4678/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2020r. poddaje się konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawach parków krajobrazowych.

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych, zwanej dalej „Projektem”.

Harmonogram konsultacji
Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 4 stycznia do dnia 18 stycznia 2021r. włącznie, przy czym za złożone w terminie uznaje się uwagi i wnioski, które wpłynęły do Urzędu w terminie przeznaczonym na konsultacje. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 30 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl, w zakładce Środowisko, w zakładce NGO oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Adresaci konsultacji
1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na terenie Województwa Podkarpackiego.
2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz statut organizacji lub adres strony internetowej, na której udostępniono statut organizacji.

Formy konsultacji
Uwagi i wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do wymienionej wyżej uchwały:
1) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Miejsce konsultacji
1) siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska, II piętro, pokój nr 229,
2) poczta elektroniczna, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Informacji dotyczących prowadzonych konsultacji udziela Magdalena Radecka-Gibała, Tel. 17 743 3126, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA
Andrzej Kulig

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Zarządu ws  konsultacji z NGO.docx)Uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji[OS] Michał Herdzik23 kB2021-05-10 08:102021-05-10 08:10
Pobierz plik (Uchwała Zarządu ws  konsultacji z NGO.pdf)Uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji wersja niedostępna cyfrowo[OS] Michał Herdzik745 kB2020-12-30 08:172021-05-10 08:08
Pobierz plik (zał. Nr 1 proj uchwały do konsultacji.pdf)Załącznik nr 1 projekt uchwały do konsultacji wersja niedostępna cyfrowo[OS] Michał Herdzik2257 kB2020-12-30 08:172021-05-10 08:09
Pobierz plik (zał nr 2 formularz uwag.docx)Załącznik nr 2 formularz zgłaszania uwag[OS] Michał Herdzik19 kB2020-12-30 08:182021-05-10 08:09
Pobierz plik (uchwała Zarządu WP protokół z konsultacji.doc)Protokół z przebiegu konsultacji[OS] Michał Herdzik41 kB2021-05-10 08:112021-05-10 08:11
Pobierz plik (protokół z konsultacji.pdf)Protokół z przebiegu konsultacji wersja niedostępna cyfrowo[OS] Michał Herdzik111 kB2021-02-18 08:062021-05-10 08:09

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi