Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Na podstawie uchwały Nr 267/5296/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2021r. poddaje się konsultacjom społecznym projekty uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach parków krajobrazowych.

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawach zmiany uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych: Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej i Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, zwanych dalej „projektami”.

Harmonogram konsultacji
Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 14 kwietnia 2021r. do dnia 28 kwietnia 2021r. włącznie, przy czym za złożone w terminie uznaje się uwagi i wnioski, które wpłynęły do Urzędu w terminie przeznaczonym na konsultacje. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 30 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl, w zakładce Środowisko, w zakładce NGO oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Adresaci konsultacji
1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz.1057 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na terenie Województwa Podkarpackiego.
2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz statut organizacji lub adres strony internetowej, na której udostępniono statut organizacji.

Formy konsultacji
Uwagi i wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do wymienionej wyżej uchwały:
1) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Miejsce konsultacji
1) siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska, II piętro, pokój nr 229,
2) poczta elektroniczna, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Informacji dotyczących prowadzonych konsultacji udziela Magdalena Radecka-Gibała, Tel. 17 743 3126, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Kulig
DYREKTOR DEPARTAMENTU
(-)
OCHRONY ŚRODOWISKA

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Zarządu ws  konsultacji z NGO (1).docx)Uchwała Zarządu w sprawie konsultacji[OS] Michał Herdzik24 kB2021-05-12 13:232021-05-12 13:23
Pobierz plik (uchwała Zarządu ws konsultacji.pdf)Uchwała Zarządu w sprawie konsultacji wersja niedostępna cyfrowo[OS] Michał Herdzik2646 kB2021-04-12 11:162021-04-12 11:16
Pobierz plik (2a. zał nr 1 do uchwały Zarządu ws konsultacji z NGO.docx)Projekt Uchwały Sejmiku w sprawie Parku Krajobrazowego \"Lasy Janowskie\"[OS] Michał Herdzik28 kB2021-04-12 11:182021-04-12 11:18
Pobierz plik (2b. zał nr 2 do uchwały Zarządu ws konsultacji z NGO.docx)Projekt Uchwały Sejmiku w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej[OS] Michał Herdzik28 kB2021-04-12 11:192021-04-12 11:19
Pobierz plik (2c. zał nr 3 do uchwały Zarządu ws konsultacji z NGO.docx)Projekt Uchwały Sejmiku w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego[OS] Michał Herdzik29 kB2021-04-12 11:202021-04-12 11:20
Pobierz plik (2d. zał nr 4 formularz uwag.docx)Formularz zgłaszania uwag i wniosków[OS] Michał Herdzik21 kB2021-04-12 11:212021-04-12 11:21
Pobierz plik (uchwała ws przyjęcia protokołu z konsultacji.doc)Uchwała ws przyjęcia protokołu z konsultacji[OS] Michał Herdzik40 kB2021-05-14 14:512021-05-14 14:51
Pobierz plik (uchwała ws przyjęcia protokołu z konsultacji wersja niedostępna cyfrowo.pdf)Uchwała ws przyjęcia protokołu z konsultacji wersja niedostępna cyfrowo[OS] Michał Herdzik345 kB2021-05-14 14:522021-05-14 14:52
Pobierz plik (zał. nr 1 protokół z konsultacji.doc)Protokół z konsultacji[OS] Michał Herdzik41 kB2021-05-14 14:522021-05-14 14:52
Pobierz plik (zał. nr 1 protokół z konsultacji wersja niedostępna cyfrowo.pdf)Protokół z konsultacji wersja niedostępna cyfrowo[OS] Michał Herdzik446 kB2021-05-14 14:532021-05-14 14:53

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi