Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2023 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

 

Rodzaj zadań

W ramach konkursu ofert dofinansowanie mogą uzyskać zadania mające na celu wspieranie inicjatyw propagujących kulturę naukową poprzez upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz wspieranie i wykorzystywanie potencjału twórczego środowisk naukowych i  propagujących naukę.

Zadania w ramach konkursu ofert obejmują organizację przedsięwzięć popularyzujących naukę, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznego zastosowania osiągnięć naukowych, ukazania pozytywnej roli postępu technologicznego, prezentacji rozwiązań innowacyjnych w obrębie różnych dziedzin naukowych, promowania walorów i możliwości rozwojowych województwa (np. osiągnięć naukowych z dziedziny lotnictwa czy kosmonautyki), a także promowania Podkarpackiego Centrum Nauki.

Zadania będą realizowane poprzez organizację wydarzeń mających formę m.in.: festiwali naukowych, pikników naukowych, konkursów, przeglądów, wykładów, spektakli naukowych, przy czym preferowane będzie łączenie form w ramach realizowanego zadania oraz zapewnienie komplementarności zadania z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty.

 

Wysokość dotacji i termin realizacji zadań

Na realizację zadań planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę. Maksymalna kwota dotacji dla jednego zadania wynosi 15 000,00 zł.

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 lipca 2023 r., a zakończy nie później niż 15 grudnia 2023 r.

 

Termin i sposób składania ofert

 

Nabór ofert trwa do 20 kwietnia 2023 roku.

 

Oferty można składać:

  1. w wersji papierowej osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w godzinach pracy Urzędu,
  2. listownie na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert w dziedzinie nauki”. Decyduje data nadania,
  3. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu dostępnej na platformie ePUAP. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Decyduje data nadania.

Informacje o konkursie ofert można uzyskać w Oddziale nauki i projektów unijnych Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod numerami telefonów 17 743 32 03, 17 743 30 57, 17 743 32 95 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacje o konkursie dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl (Samorząd – Współpraca z NGO- Otwarte konkursy ofert – Nauka) oraz na stronie pod adresem: www.podkarpackie.pl (Edukacja i Nauka- Konkursy ofert).

 

Zasady przyznawania dotacji:

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dotację zawarte są w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2023 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę przyjętym Uchwałą Nr 474/9862/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 marca 2023 roku.

 

Załącznik:

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Załącznik Nr 1 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 2 – Instrukcja przygotowania oferty realizacji zadania

Załącznik Nr 3 –  Wzór karty oceny formalnej realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 4 – Wzór karty oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia Oferenta dotyczącego konta bankowego.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi