Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

Informacje o naborze

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej informuje, że 25 stycznia 2024 roku rozpocznie się nabór zgłoszeń do otwartego konkursu „Podkarpackie dla sportu”. W ramach konkursu Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje cel, którym jest przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej Województwa Podkarpackiego w kraju, podczas rozgrywek ligowych z udziałem zespołów sportowych z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na najwyższym lub bezpośrednio go poprzedzającym szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie (np. ekstraklasa oraz 1 liga).

Nabór dotyczy przedsięwzięć realizowanych w terminie od dnia podpisania umowy do 29 listopada 2024 r.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski będą przyjmowane od 25 stycznia do 7 lutego 2024 r. włącznie.

Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie komisji konkursowej, która przygotuje rekomendację dla Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Zgłoszenia należy składać na specjalnym Formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie dla sportu”) w wersji papierowej:

a.    osobiście na Kancelarię Ogólną Województwa Podkarpackiego:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-310 Rzeszów
lub

b.    przesłać na adres korespondencyjny j. w.

Za datę złożenia Zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzoną pieczęcią Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, a nie datę stempla pocztowego.

UWAGA:

Zgłoszenia złożone przed 25 stycznia 2024 r. oraz po 7 lutego 2024 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacje dodatkowe

Ogłoszenie listy wybranych przedsięwzięć nastąpi do 8 marca 2024 r.

Przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem otwartego konkursu zgłoszeń „Podkarpackie dla sportu”.

Zaplanowane koszty realizacji zadania muszą być adekwatne do formuły realizacji przedsięwzięć. Oferent odpowiada za realizację przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi właściwych organów, w tym ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ewentualnych uchybień, czy nieprawidłowości.

W sprawach związanych z Konkursem, informacji można zasięgnąć pod następującymi numerami telefonów:

  • +48 17 747 66 18
  • +48 17 747 66 28
  • +48 17 747 66 11
  • +48 17 747 66 19

WAŻNE:

Realizując zadanie publiczne Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do pobrania:

Regulamin otwartego konkursu zgłoszeń ,,Podkarpackie dla sportu" DOCX 40.31 KB

Załączniki:

  1. Uchwała w sprawie ogłoszenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu Zgłoszeń „Podkarpackie dla Sportu” w 2024 roku, DOCX 19.14 KB
  2. Uchwała w sprawie ogłoszenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu Zgłoszeń „Podkarpackie dla Sportu” w 2024 roku, PDF  89.09 KB
  3. Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 2024 r. DOCX 38.29 KB
  4. Zał. nr 2 – Wzór Umowy 2024 r. DOCX 39 KB
  5. Zał. nr 3 – Wzór sprawozdania 2024 r. DOCX 29.2 KB

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi