Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Uchwałą Nr 585/12512/24 z dnia 9 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. poprzez organizację imprez sportowych.

Zarząd Województwa udzielił dotacji na dofinansowane 38 zadań publicznych (wykaz zadań i podmiotów, którym udzielono dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu).

Przed zawarciem umowy Oferent jest zobowiązany do dostarczenia:

  • kserokopii statutu,
  • kserokopii dokumentu potwierdzającego aktualny skład osobowy organu uprawnionego do reprezentacji oferenta oraz sposób reprezentacji oferenta (nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w KRS, chyba że dane w KRS nie są aktualne,
  • oświadczenie dot. osoby/osób uprawnionych do podpisania umowy (wzór do pobrania),
  • umowy partnerstwa, jeśli zadanie realizowane jest w partnerstwie,
  • stosownych pełnomocnictw lub upoważnień, gdy umowa podpisywana będzie przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie z rejestru lub wyciągu z ewidencji,
  • oświadczenie Oferenta dotyczące rachunku bankowego (wzór do pobrania).

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione zgodnie z KRS/inną ewidencją.

Uchwała Zarządu Nr 585/12512/24 (plik docx, 19 KB) 
Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu (plik docx, 24 KB)
Oświadczenie do reprezentowania podmiotu (plik docx, 16 KB)
Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym (plik docx, 15 KB)

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi