Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

OS-I.721.2.9.2023.MO                                                                                                                                                                                                                        Rzeszów, 2020-10-27

 

OGŁOSZENIe

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1094)

Zarząd Województwa Podkarpackiego podaje do publicznej wiadomości :

1.    W dniu 12 maja 2023r. przystąpiono do opracowywania Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – aktualizacja z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych.

2.    Postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – aktualizacja…” prowadzone jest z urzędu, na podstawie art. 91 ust 9c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2256 ze zm.)

3.    Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2256 ze zm.) Sejmik Województwa Podkarpackiego jest organem właściwym
do określenia w drodze uchwały aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 4 tej ustawy.

Roczna ocena jakości powietrza za rok 2021 dostępna jest na Portalu Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod linkiem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/1722;

4.    Zakres programu ochrony powietrza został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1159);

5.    Dokumenty zebrane w sprawie znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, ul. Lubelska 4, 35-241 Rzeszów, Departament Ochrony Środowiska, pokój 225, w godzinach pracy urzędu;

6.    Od dnia 27 października 2023r. na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dostępny jest projekt aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej. Link do programu: https://bip.podkarpackie.pl/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/6619-aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-podkarpackiej-projekt;

7.    Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Ochrony Środowiska, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 20 listopada 2023r;

8.    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Z up. Zarządu Województwa Podkarpackiego

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Andrzej Kulig

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie m. Rzeszów.doc)Ogłoszenie w sprawie konsultacji spolecznych aPOP dla strefy maisto Rzeszów[OS] Małgorzata Orłowska234 kB2023-10-30 10:462023-10-30 10:46
Pobierz plik (Ogłoszenie miasto Rzeszów.pdf)Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych a POP dla strefy miasto Rzeszów[OS] Małgorzata Orłowska1028 kB2023-10-30 10:472023-10-30 10:47

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi