Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

       Uchwały budżetowe        Sprawozdania z wykonania budżetu        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

       Stan mienia województwa        Dług publiczny województwa        Bilanse

       Pomoc publiczna województwa        Wykaz numerów rachunków województwa        Wieloletnia Prognoza Województwa

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2012 ROK 

WSTĘP
Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa za 2012 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia wykonania planu:
-          dochodów według działów, rozdziałów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,
-          wydatków według działów, rozdziałów i rodzajów wydatków,
-          dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa,
-          dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
-          dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw,
-          przychodów i rozchodów.
Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów budżetu w ramach poszczególnych działów oraz objaśnienia do wykonanych zadań
w ramach poszczególnych działów i rozdziałów wydatków budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2012 r. przyjęty Uchwałą Nr XVII/278/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2012 r. wynosił:

 • Plan dochodów 1.142.539.638,- zł,
 • Plan wydatków 1.234.475.774,- zł,
 • Planowany deficyt - 91.936.136,- zł,
 • Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 91.936.136,- zł,
  z tytułu:
  -        zaciąganego kredytu długoterminowego 49.886.136,- zł,
  -        pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 35.000.000,- zł,
  -        wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6.300.000,- zł,
  -        spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 750.000,- zł,
 • Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego 7.962.868,- zł,
 • Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.868,- zł.

W trakcie 2012 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu.
Na dzień 31.12.2012 r. budżet po zmianach wynosił:

 • Plan dochodów 929.960.209,- zł,
 • Plan wydatków 992.858.720,- zł,
 • Planowany deficyt - 62.898.511,- zł,
 • Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 62.898.511,- zł,
  w tym z tytułu:
  - pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 35.000.000,- zł,
  - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 687.500,- zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 27.211.011,- zł,
 • Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 7.962.868,- zł,
 • Plan przychodów na udzielenie pożyczki długoterminowej z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 500.000,- zł,
 • Plan rozchodów 8.462.868,- zł,
  w tym z tytułu:
  - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.868,- zł,
  - udzielanej pożyczki długoterminowej 500.000,- zł.

Budżet za 2012 r. został wykonany w 93,72% w zakresie dochodów i w 89,74% w zakresie wydatków i wynosił:

 • Wykonanie dochodów 871.599.354,- zł,
 • Wykonanie wydatków 891.000.574,- zł,
 • Deficyt  - 19.401.220,- zł,
 • Wykonanie przychodów 96.164.948,- zł,
  w tym z tytułu:
  - pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 35.000.000,- zł,
  - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 687.500,- zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 60.477.448,- zł,
 • Wykonanie rozchodów 8.462.868,- zł,
  w tym z tytułu:
  - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.868,- zł,
  - udzielonej pożyczki długoterminowej 500.000,- zł,

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów 68.300.860,-zł

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (cześć_opisowa.docx)cześć_opisowa.docxBIP870 kB2013-04-17 13:362013-04-17 13:36
Pobierz plik (część_tabelaryczna.xlsx)część_tabelaryczna.xlsxBIP158 kB2013-04-17 13:362013-04-17 13:36

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi