STATUT
Uchwała Nr X/103/99
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 września 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego
 
Na podstawie art. 7 i 18 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155, poz. 1014, Nr 160 poz. 1060 i Nr 162, poz. 1126) Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Uchwala się Statut Województwa Podkarpackiego, uzgodniony z Prezesem Rady Ministrów w trybie art. 7 ustawy o samorządzie województwa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
 
 

Wprowadził(a):
Jolanta Śmietana
tel.: 17 747 6840
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Zatwierdził(a):
Antoni Jeż