http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Filtr

Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa podkarpackiego

Staże podyplomowe pielęgniarek i położnych

EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH BESKIDZKICH

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

TRASA I SPOSÓB OCENIANIA - Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich 18-19 maja

Uchwała Nr 233/5564/13 z dnia 21 maja 2013 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury

Uchwała Nr 232/5525/13 dnia 14 maja 2013 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury

Uchwała Nr 232/5524/13 z dnia 14 maja 2013 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury

Konsultacje społeczne projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”

Uchwała Nr 229/5430/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury

Egzamin dla Przewodników Górskich Beskidzkich na rozszerzenie uprawnień

Nadanie Odznaki Honorowej "Za Zasługi dla Turystyki"