Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów" - treść uchwały

Załącznik do uchwały - Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów

Waloryzacja terenu miasta Rzeszowa w zakresie rozkładu stężeń pyłu zawieszonego PM10 - pobierz mapy