http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Filtr

Komunikat dla klientów Biura Podróży ART TOUR w Rzeszowie

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Informujemy, że 11 lipca 2016 r. do Marszałka Województwa Podkarpackiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez Biuro Podróży ART TOUR Artur Korszeń z siedzibą w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 24, wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Podkarpackiego pod numerem 015/04.