Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg o obciążeniu ruchem powyżej 3 mln przejazdów rocznie, okreslony uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LVIII/1096/14 z dnia 27 października 2014 r.