http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Interpelacja złożona przez radnych Fryderyka Kapinosa, Jarosława Brenkacza, Czesława Łączaka, Władysława Turka, Janusza Magonia i Ewę Draus do Kancelarii Sejmiku w dniu 24 lutego 2014 r.

|
[KS] Iwona Kiełbasa

w sprawie przeznaczenia części oszczędności z 2013 r. wynikających z inwestycji na drogach wojewódzkich wykazanych w piśmie DT-IX.003.1.2014.EL z dnia 13.01.2014 r. na poprawę
bezpieczeństwa w Woli Mieleckiej na drodze wojewódzkiej 984.