w sprawie konkursu na dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.