w sprawie wynagrodzeń w Radach Nadzorczych spółek z udziałem samorządu województwa.