w sprawie informacji na temat zakończenia projektu realizowanego w ramach RPO WP – Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej.