w sprawie zwiększenia środków i dofinansowania inwestycji Szpitala Powiatowego w Dębicy.

dotycząca Uchwały Nr 328/7036/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru projektów drogowych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

w sprawie strategii ochrony i gospodarowania populacją wilka w województwie podkarpackim.

w sprawie programu - Rozwój Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.

w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich.

w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych i pokrycia strat w wojewódzkich jednostkach służby zdrowia.

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na lata 2018-2019 dla Szkoły Specjalnej, która zostanie wybudowana na podstawie decyzji podjętej przez Starostwo Powiatowe w Debicy.

w sprawie zamiaru przeprowadzenia redukcji stacjonujących w Dębicy zespołów ratownictwa medycznego.