Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późń. zm.), art. 6 ust. 2 – 4 w związku z art.19 ust. 3 i art. 19 a i art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2022 r, poz. 1079 z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki program przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom tych zmian z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i gospodarki w obiegu zamkniętym”(„Program…”).

Dokumenty dotyczące sprawy, czyli:

  1. Projekt dokumentu pn.: „Wojewódzki program przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom tych zmian z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i gospodarki w obiegu zamkniętym”
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko do dokumentu pn.: „Wojewódzki program przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom tych zmian
    z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i gospodarki w obiegu zamkniętym”

dostępne są:

  • na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego www.podkarpackie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego - Ogłoszenia Marszałka, w zakładce Środowisko https://podkarpackie.pl/index.php/dla-mieszkancow/srodowisko
  • w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, ul. Lubelska 4,III piętro, pok. 231  w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek – piątek w godzinach 730 – 1530.

W konsultacjach może wziąć udział każdy zainteresowany, w szczególności osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, ekologiczne, gospodarcze oraz inne zainteresowane podmioty.

Konsultacje Projektu odbywać się będą w dniach od 16 listopada 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. Ponadto, w dniu 1 grudnia 2022 r. w godzinach od 1200
do 1400 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sali 112 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ulicy Lubelskiej 4. Podczas spotkania każdy będzie miał możliwość zapoznania się z projektem dokumentu oraz wziąć udział w dyskusji oraz zgłosić uwagi, opinie i wnioski.

Informacja o konsultacjach ogłoszona została w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Uwagi, opinie i wnioski należy składać :

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adresy e-mailowe:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pisemnie lub ustnie do protokołu na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Ochrony Środowiska, ul. Lubelska 4, 35 – 231 Rzeszów.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Do projektu dokumentu nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wszystkie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone, a informacja o ich wykorzystaniu zostanie umieszczona w rozdziale dokumentu pn.: „Wojewódzki program przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom tych zmian z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i gospodarki w obiegu zamkniętym” dotyczącym udziału społeczeństwa.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pliki poza Ogłoszeniem, pochodzą ze źródła zewnętrznego. 

Poniższe dokumenty są w trakcie konsultacji i nie są w pełni dostępne cyfrowo. 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie.docx)Ogłoszenie.docx[OS] Grzegorz Szacki213 kB2022-11-16 11:062022-11-16 11:06
Pobierz plik (Załącznik nr 4  do prognozy potencjal dla rozwoju fotowoltaicznej energii el_ogr)Załącznik nr 4 do prognozy potencjal dla rozwoju fotowoltaicznej energii el_ogr[OS] Grzegorz Szacki542 kB2022-11-16 13:562022-11-16 13:56
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do prognozy analiza oddziaływań planowanych dzialan.xlsx)Załącznik nr 2 do prognozy analiza oddziaływań planowanych dzialan.xlsx[OS] Grzegorz Szacki87 kB2022-11-16 13:552022-11-16 13:55
Pobierz plik (Zalacznik nr 1 do prognozy analiza dokumentow.docx)Zalacznik nr 1 do prognozy analiza dokumentow.docx[OS] Grzegorz Szacki111 kB2022-11-16 13:552022-11-16 13:55
Pobierz plik (Prognoza projekt.docx)Prognoza projekt.docx[OS] Grzegorz Szacki5964 kB2022-11-16 13:552022-11-16 13:55
Pobierz plik (Załącznik 3 do programu. Wskaźniki postępu i skuteczności.xlsx)Załącznik 3 do programu. Wskaźniki postępu i skuteczności.xlsx[OS] Grzegorz Szacki16 kB2022-11-16 13:552022-11-16 13:55
Pobierz plik (Załącznik 2 do programu. Kierunki i działania.xlsx)Załącznik 2 do programu. Kierunki i działania.xlsx[OS] Grzegorz Szacki13 kB2022-11-16 13:542022-11-16 13:54
Pobierz plik (PROGRAM projekt.docx)PROGRAM projekt.docx[OS] Grzegorz Szacki5135 kB2022-11-16 13:542022-11-16 13:54
Pobierz plik (Załącznik 1 do programu.docx)Załącznik 1 do programu.docx[OS] Grzegorz Szacki933 kB2022-11-16 13:542022-11-16 13:54
Pobierz plik (Załącznik nr 5  do prognozy potencjal dla rozwoju energii wiatrowej_ograniczenia)Załącznik nr 5 do prognozy potencjal dla rozwoju energii wiatrowej_ograniczenia[OS] Grzegorz Szacki2381 kB2022-11-16 13:562022-11-16 13:56

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi