Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie okreslenia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie" - treść uchwały

Załącznik Nr 1 do uchwały:

- Strona tytułowa

- Treść programu

- Spis załączników graficznych

Załączniki graficzne:

1. Mapa priorytetów ochrony na tle rozkładu wskaźnika M dla odcinka drogi krajowej nr 4 Machowa - Pilzno:

- część 1

- część 2

- część 3

- część 4

2. Mapa imisji dźwięku (LDWN) po zastosowaniu działań naprawczych dla odcinka drogi krajowej nr 4 Machowa - Pilzno:

- część 1 - część 2
- część 3
- część 4

3. Mapa priorytetów ochrony na tle rozkładu wskaźnika M dla odcinka drogi krajowej nr 4 Klęczany - Rzeszów:

- część 1 - część 2
- część 3

4. Mapa imisji dźwięku (LDWN) po zastosowaniu działań naprawczych dla odcinka drogi krajowej nr 4 Klęczany - Rzeszów:

- część 1 - część 2
- część 3

5. Mapa priorytetów ochrony na tle rozkładu wskaźnika M dla odcinka drogi krajowej nr 4 Rzeszów - Łańcut:

- część 1
- część 2
- część 3
- część 4
- część 5

6. Mapa imisji dźwięku (LDWN) po zastosowaniu działań naprawczych dla odcinka drogi krajowej nr 4 Rzeszów - Łańcut:

- część 1
- część 2
- część 3
- część 4
- część 5

7. Mapa priorytetów ochrony na tle rozkładu wskaźnika M dla odcinka drogi krajowej nr 4 Przeworsk (przejście):

- część 1
- część 2

8. Mapa priorytetów ochrony na tle rozkładu wskaźnika M dla odcinka drogi krajowej nr 28 Jasło (obwodnica):

- część 1
- część 2

9. Mapa priorytetów ochrony na tle rozkładu wskaźnika M dla odcinka drogi krajowej nr 28 Sanok (przejście):

- część 1
- część 2