Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla osób, które posiadają uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego na część Beskidów i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia na Beskidy Zachodnie (część wschodnia i/lub zachodnia). Główne punkty trasy egzaminacyjnej.

TERMIN EGZAMINU

• 14 października 2016 r. – część teoretyczna
• 15-16 października 2016 r. – część praktyczna

Egzamin odbędzie się wg przepisów rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868).

Osoby posiadające uprawnienia przewodnika górskiego dopuszcza się do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień obejmujących dodatkowy obszar bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Osoby zainteresowane proszone są o przedłożenie n/w dokumentów:

  • zgłoszenie do egzaminu
  • kopia legitymacji przewodnika górskiego
  • dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 330 zł

Zgłoszenia pisemne przyjmowane są do 23 września 2016 r.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście:

Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 (pok. 112A, I piętro)

albo przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji
i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

Informacji nt. planowanego egzaminu udziela Agnieszka Skrzat tel. 17 747 66 16.

Główne punkty trasy egzaminacyjnej w dn. 15-16.10.2016