Nadanie Odznaki Honorowej "Za Zasługi dla Turystyki" 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla turystyki”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. 2002.148.1232). 

Wszystkich zainteresowanych wręczeniem odznaki podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki, prosimy o składanie wniosków na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
Al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów, pok. 112A

w terminie do 25 maja.

W związku z dużą ilością odrzucanych wniosków przez Ministerstwo Sportu i Turystyki prosimy o dostosowanie się do wytycznych dotyczących sporządzania ww. wniosków (uwagi Ministerstwa w załączeniu). Prosimy również o składanie podpisów zarówno na wniosku jak i uzasadnieniu wraz z pieczęcią imienną oraz pieczęcią nagłówkową instytucji wnioskującej.