Nr. uchwały       Data                          Przedmiot uchwały - w sprawie:                        
XLIII/867/14 24 lutego 2014 r.

stanowiska dotyczącego sytuacji na Ukrainie

XLIII/868/14 24 lutego 2014 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2014

XLIII/869/14 24 lutego 2014 r.

przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego akceptacji działań podejmowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zmierzających do wznowienia procesu przyjmowania przez Komisję Europejską wniosków o płatność okresową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

XLIII/870/14 24 lutego 2014 r.

ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2014

XLIII/871/14 24 lutego 2014 r.

wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w Jasionce gm. Trzebownisko

XLIII/872/14 24 lutego 2014 r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

XLIII/873/14 24 lutego 2014 r. określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014 w województwie podkarpackim.
XLIII/874/14 24 lutego 2014 r.

przyjęcia dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”

zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4

XLIII/875/14 24 lutego 2014 r.

likwidacji aglomeracji Wiśniowa

XLIII/876/14 24 lutego 2014 r.

likwidacji aglomeracji Wzdów

XLIII/877/14 24 lutego 2014 r.

likwidacji aglomeracji Bachórz

XLIII/878/14 24 lutego 2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Rokietnica

zał. nr 1, zał. nr 2

XLIII/879/14 24 lutego 2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Niwiska

zał. nr 1, zał. nr 2

XLIII/880/14 24 lutego 2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Krzywcza

zał. nr 1, zał. nr 2

XLIII/881/14 24 lutego 2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Pysznica

zał. nr 1, zał. nr 2

XLIII/882/14 24 lutego 2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Oleszyce

zał. nr 1, zał. nr 2

XLIII/883/14 24 lutego 2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Jasło

zał. nr 1, zał. nr 2

XLIII/884/14 24 lutego 2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wierzawice

zał. nr 1, zał. nr 2

XLIII/885/14 24 lutego 2014 r.

wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie.

XLIII/886/14 24 lutego 2014 r.

zmiany Uchwały Nr XLIV/865/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.

XLIII/887/14 24 lutego 2014 r.

zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

XLIII/888/14 24 lutego 2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

zał. nr 1

XLIII/889/14 24 lutego 2014 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

zał. nr 1 i 2

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (867.pdf)86771 kB
Pobierz plik (874_2.pdf)874_26815 kB
Pobierz plik (876.pdf)87647 kB
Pobierz plik (874_3.pdf)874_3955 kB
Pobierz plik (877.pdf)87747 kB
Pobierz plik (878.pdf)87850 kB
Pobierz plik (874_4.pdf)874_48717 kB
Pobierz plik (879.pdf)87950 kB
Pobierz plik (880.pdf)88049 kB
Pobierz plik (881.pdf)88149 kB
Pobierz plik (882.pdf)88250 kB
Pobierz plik (883.pdf)88351 kB
Pobierz plik (878_1.pdf)878_11018 kB
Pobierz plik (884.pdf)88450 kB
Pobierz plik (878_2.pdf)878_243489 kB
Pobierz plik (885.pdf)88554 kB
Pobierz plik (868.pdf)86848 kB
Pobierz plik (879_1.pdf)879_1345 kB
Pobierz plik (886.pdf)88655 kB
Pobierz plik (879_2.pdf)879_22850 kB
Pobierz plik (887.pdf)88765 kB
Pobierz plik (888.pdf)888144 kB
Pobierz plik (880_1.pdf)880_11528 kB
Pobierz plik (889.pdf)88956 kB
Pobierz plik (880_2.pdf)880_212214 kB
Pobierz plik (889_1_2.pdf)889_1_2296 kB
Pobierz plik (881_1.pdf)881_11031 kB
Pobierz plik (881_2.pdf)881_22353 kB
Pobierz plik (882_1.pdf)882_1636 kB
Pobierz plik (869.pdf)86973 kB
Pobierz plik (882_2.pdf)882_24110 kB
Pobierz plik (883_1.pdf)883_15090 kB
Pobierz plik (883_2.pdf)883_217504 kB
Pobierz plik (884_1.pdf)884_1780 kB
Pobierz plik (884_2.pdf)884_29405 kB
Pobierz plik (870.pdf)87052 kB
Pobierz plik (888_1.pdf)888_160 kB
Pobierz plik (871.pdf)87150 kB
Pobierz plik (872.pdf)87255 kB
Pobierz plik (873.pdf)87358 kB
Pobierz plik (874.pdf)87454 kB
Pobierz plik (874_1.pdf)874_14909 kB
Pobierz plik (875.pdf)87547 kB