Numer uchwały    Data posiedzenia Przedmiot uchwały - wsprawie:                                    
XLIV/890/14 31.03.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Klasztoru OO. Bernardynów w Dukli

XLIV/891/14 31.03.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2013/2014

XLIV/892/14 31.03.2014 r.

utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie

XLIV/893/14 31.03.2014 r.

utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie

XLIV/894/14 31.03.2014 r.

utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle

XLIV/895/14 31.03.2014 r.

utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle

XLIV/896/14 31.03.2014 r. utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłychw Rzeszowie 
XLIV/897/14 31.03.2014 r. utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie 
XLIV/898/14 31.03.2014 r.

utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku

XLIV/899/14 31.03.2014 r.

utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

XLIV/900/14 31.03.2014 r.

utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu

XLIV/901/14 31.03.2014 r.

utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu

XLIV/902/14 31.03.2014 r.

przekazania do dalszych uzgodnień i opinii projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu

załączniki

XLIV/903/14 31.03.2014 r.

likwidacji dotychczasowych aglomeracji: Ropczyce ulica Masarska, Ropczyce ulica Robotnicza, Lubzina-Brzezówka
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ropczyce-Paszczyna

zał. nr 1

XLIV/904/14 31.03.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przemyśl
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przemyśl

zał.nr 1

XLIV/905/14 31.03.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radomyśl Wielki
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radomyśl Wielki

zał. nr 1

XLIV/906/14 31.03.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jedlicze
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jedlicze

zał. nr 1

XLIV/907/14 31.03.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Horyniec-Zdrój

zał. nr 1, zał. nr 2

XLIV/908/14 31.03.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Tuczempy i propozycji planu aglomeracji Kostków

zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4

XLIV/909/14 31.03.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wielopole Skrzyńskie

zał. nr 1, zał. nr 2

XLIV/910/14 31.03.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Bojanów

zał. nr 1,zał. nr 2

XLIV/911/14 31.03.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wiązownica

zał. nr 1, zał. nr 2

XLIV/912/14 31.03.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Laszki

zał. nr 1, zał. nr 2

XLIV/913/14 31.03.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Pilzno i propozycji planu aglomeracji Jaworze-Bielowy

zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4

XLIV/914/14 31.03.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wola Roźwienicka

zał. nr 1, zał. nr 2

XLIV/915/14 31.03.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Sieniawa

zał. nr 1, zał. nr 2

XLIV/916/14 31.03.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Ostrów

zał. nr 1, zał. nr 2

XLIV/917/14 31.03.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Rymanów

zał. nr 1, zał. nr 2

XLIV/918/14 31.03.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Sanok

zał. nr 1, zał. nr 2

XLIV/919/14 31.03.2014 r.

zmiany uchwały Nr XXXIX/791/13 z dnia 28 października 2013r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych

XLIV/920/14 31.03.2014 r.

określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.

XLIV/921/14 31.03.2014 r.

udzielenia Miastu Dębica
w roku 2014 pomocy finansowej.

XLIV/922/14 31.03.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014r.

zał. nr 1

XLIV/923/14 31.03.2014 r.

wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Załączniki:
Pobierz plik (890.pdf)89053 kB
Pobierz plik (899.pdf)89995 kB
Pobierz plik (900.pdf)900185 kB
Pobierz plik (901.pdf)90197 kB
Pobierz plik (902.pdf)90258 kB
Pobierz plik (902_1.pdf)902_14345 kB
Pobierz plik (903.pdf)90377 kB
Pobierz plik (903_1.pdf)903_1593 kB
Pobierz plik (904.pdf)90475 kB
Pobierz plik (904_1.pdf)904_15565 kB
Pobierz plik (905.pdf)90573 kB
Pobierz plik (891.pdf)89174 kB
Pobierz plik (905_1.pdf)905_14894 kB
Pobierz plik (906.pdf)90673 kB
Pobierz plik (906_1.pdf)906_1557 kB
Pobierz plik (907.pdf)90772 kB
Pobierz plik (907_1.pdf)907_14821 kB
Pobierz plik (907_2.pdf)907_2403 kB
Pobierz plik (908.pdf)90875 kB
Pobierz plik (908_1.pdf)908_11257 kB
Pobierz plik (908_2.pdf)908_25017 kB
Pobierz plik (892.pdf)892192 kB
Pobierz plik (908_3.pdf)908_31240 kB
Pobierz plik (908_4.pdf)908_44339 kB
Pobierz plik (909.pdf)90972 kB
Pobierz plik (909_1.pdf)909_1956 kB
Pobierz plik (909_2.pdf)909_21483 kB
Pobierz plik (910.pdf)91075 kB
Pobierz plik (910_1.pdf)910_1546 kB
Pobierz plik (910_2.pdf)910_21298 kB
Pobierz plik (893.pdf)89397 kB
Pobierz plik (911.pdf)91172 kB
Pobierz plik (911_1.pdf)911_1591 kB
Pobierz plik (911_2.pdf)911_21261 kB
Pobierz plik (912.pdf)91272 kB
Pobierz plik (912_1.pdf)912_1814 kB
Pobierz plik (912_2.pdf)912_22134 kB
Pobierz plik (913.pdf)91373 kB
Pobierz plik (913_1.pdf)913_1961 kB
Pobierz plik (913_2.pdf)913_21307 kB
Pobierz plik (913_3.pdf)913_3869 kB
Pobierz plik (894.pdf)894189 kB
Pobierz plik (913_4.pdf)913_41368 kB
Pobierz plik (914.pdf)91472 kB
Pobierz plik (914_1.pdf)914_1643 kB
Pobierz plik (914_2.pdf)914_21959 kB
Pobierz plik (915.pdf)91572 kB
Pobierz plik (915_1.pdf)915_11424 kB
Pobierz plik (915_2.pdf)915_29260 kB
Pobierz plik (916.pdf)91672 kB
Pobierz plik (916_1.pdf)916_1685 kB
Pobierz plik (895.pdf)89597 kB
Pobierz plik (916_2.pdf)916_2906 kB
Pobierz plik (917.pdf)91772 kB
Pobierz plik (917_1.pdf)917_11752 kB
Pobierz plik (917_2.pdf)917_24936 kB
Pobierz plik (918.pdf)91871 kB
Pobierz plik (918_1.pdf)918_13506 kB
Pobierz plik (918_2.pdf)918_215551 kB
Pobierz plik (919.pdf)91978 kB
Pobierz plik (920.pdf)92076 kB
Pobierz plik (921.pdf)92170 kB
Pobierz plik (896.pdf)896191 kB
Pobierz plik (922.pdf)922234 kB
Pobierz plik (922_1.pdf)922_187 kB
Pobierz plik (923.pdf)92370 kB
Pobierz plik (897.pdf)89796 kB
Pobierz plik (898.pdf)898191 kB