http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

LI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 lipca 2014 r.

|
[KS] Katarzyna Kruk
Nr uchwały          Data podjęcia            Przedmiot uchwały - w sprawie:                                   
LI/1039/14 31.07.14

zmieniająca uchwałę Nr II/17/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (z późn.zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

LI/1040/14 31.07.14 

 wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

LI/1041/14 05.08.14

zmiany Uchwały Nr XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

LI/1042/14 05.08.14

 zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Jasienica Rosielna

zał.1, zał.2

LI/1043/14 05.08.14

 likwidacji dotychczasowych aglomeracji Baranów Sandomierski
i Dąbrowica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Baranów Sandomierski

zał.1

LI/1044/14 05.08.14

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Zagórz
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Zagórz

zał.1

LI/1045/14 05.08.14

tworzenia dziennych oddziałów geriatrycznych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

LI/1046/14 05.08.14

poszerzenia wykazu chorób objętych opieką paliatywną refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

LI/1047/14 05.08.14

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe

LI/1048/14 05.08.14

przyjęcia stanowiska wobec zapisów art. 98 projektu ustawy 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych
 w perspektywie finansowej 2014-2020 

LI/1049/14 05.08.14

przyjęcia stanowiska wobec przewidywanego przez Ministerstwo Finansów poziomu finansowania z budżetu państwa samorządów województw w 2015 roku.

LI/1050/14 05.08.14

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

zał. 1

LI/1051/14 05.08.14

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

zał. 1, zał.2

LI/1052/14 05.08.14

przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie polityki prowadzonej przez Samorząd Województwa w odniesieniu do wynajmu lokali stanowiących własność Samorządu na rzecz organizacji skupiających osoby niepełnosprawne i prowadzących
w tych lokalach działalność statutową.

LI/1053/14 05.08.14 stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego upamiętniającego 70. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (1039.pdf)103989 kB
Pobierz plik (1040.pdf)104084 kB
Pobierz plik (1041.pdf)104183 kB
Pobierz plik (1042.pdf)104285 kB
Pobierz plik (1042_1.pdf)1042_15218 kB
Pobierz plik (1042_2.pdf)1042_24775 kB
Pobierz plik (1043.pdf)104387 kB
Pobierz plik (1043_1.pdf)1043_1507 kB
Pobierz plik (1044.pdf)104484 kB
Pobierz plik (1044_1.pdf)1044_112825 kB
Pobierz plik (1045.pdf)1045107 kB
Pobierz plik (1046.pdf)104689 kB
Pobierz plik (1047.pdf)104796 kB
Pobierz plik (1048.pdf)1048121 kB
Pobierz plik (1049.pdf)1049104 kB
Pobierz plik (1050.pdf)1050197 kB
Pobierz plik (1050_1.pdf)1050_1105 kB
Pobierz plik (1051.pdf)105190 kB
Pobierz plik (1051_1.pdf)1051_1283 kB
Pobierz plik (1051_2.pdf)1051_2445 kB
Pobierz plik (1052.pdf)1052103 kB
Pobierz plik (1053.pdf)105390 kB