Numer uchwały    Data posiedzenia    Przedmiot uchwały: w sprawie                            
LIX/1111/14 13.11.2014 r.  przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwach rolnych
LIX/1112/14 13.11.2014 r.

 nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.

zał. 1, zał. 1_1, zał. 1_2, zał. 1_3

LIX/1113/14 13.11.2014 r.

 nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Fryderyka Chopina. 

zał. 1, zał.2

LIX/1114/14 13.11.2014 r.

 

wyrażenia zgody Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych
w Dębicy na przedłużenie umowy najmu. 

LIX/1115/14 13.11.2014 r.

 

wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

LIX/1116/14 13.11.2014 r.

 

wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zmianę warunków dzierżawy

LIX/1117/14 13.11.2014 r.  ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Potockiego.
LIX/1118/14 13.11.2014 r.

 Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

zał.1

LIX/1119/14 13.11.2014 r.  wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za rok 2014
LIX/1120/14 13.11.2014 r.  wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
LIX/1121/14 13.11.2014 r.

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

zał. 1, zał.2

LIX/1122/14 13.11.2014 r.

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

zał.1, zał.2

LIX/1123/14 13.11.2014 r.

 zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

zał.1

LIX/1124/14 13.11.2014 r.

 stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego przebiegu przetargu na śmigłowce wielozadaniowe
dla polskiej armii.

zał.1

LIX/1125/14 13.11.2014 r.  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego
Załączniki:
Pobierz plik (1111.pdf)1111102 kB
Pobierz plik (1112.pdf)1112.pdf81 kB
Pobierz plik (1112_1.pdf)1112_1.pdf107 kB
Pobierz plik (1112_1_1.pdf)1112_1_1.pdf156 kB
Pobierz plik (1112_1_2.pdf)1112_1_2.pdf94 kB
Pobierz plik (1112_1_3.pdf)1112_1_3.pdf291 kB
Pobierz plik (1113.pdf)1113.pdf80 kB
Pobierz plik (1113_1.pdf)1113_1.pdf142 kB
Pobierz plik (1113_2.pdf)1113_2.pdf209 kB
Pobierz plik (1114.pdf)1114.pdf82 kB
Pobierz plik (1115.pdf)1115.pdf83 kB
Pobierz plik (1116.pdf)1116.pdf83 kB
Pobierz plik (1117.pdf)1117.pdf80 kB
Pobierz plik (1118.pdf)1118.pdf96 kB
Pobierz plik (1118_1.pdf)1118_1.pdf230 kB
Pobierz plik (1119.pdf)1119.pdf81 kB
Pobierz plik (1120.pdf)1120.pdf99 kB
Pobierz plik (1121.pdf)1121.pdf222 kB
Pobierz plik (1121_1.pdf)1121_1.pdf164 kB
Pobierz plik (1121_2.pdf)1121_2.pdf176 kB
Pobierz plik (1122.pdf)1122.pdf105 kB
Pobierz plik (1122_1.pdf)1122_1.pdf283 kB
Pobierz plik (1122_2.pdf)1122_2.pdf460 kB
Pobierz plik (1122_1b.pdf)1122_1b.pdf133 kB
Pobierz plik (1123.pdf)1123.pdf100 kB
Pobierz plik (1123_1.pdf)1123_1.pdf74 kB
Pobierz plik (1124.pdf)1124.pdf95 kB
Pobierz plik (1124_1.pdf)1124_1.pdf110 kB
Pobierz plik (1125.pdf)1125.pdf81 kB