Nr uchwały  Data posiedzenia   Przedmiot uchwały - w sprawie:                                     
IV/56/15 26.01.2015 r.

budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

Załączniki

IV/57/15 26.01.2015 r.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025

zał.1a; zał.1b; zał.2

IV/58/15 26.01.2015 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
IV/59/15 26.01.2015 r.

przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego

na 2015 rok

zał.1

IV/60/15 26.01.2015 r.

rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego związane z realizacją programu stypendialnego „Nie zagubić talentu”

zał.1

IV/61/15 26.01.2015 r. wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego
do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego
IV/62/15 26.01.2015 r. zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
IV/63/15 26.01.2015 r. zmieniająca uchwałę numer III/29/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego
IV/64/15 26.01.2015 r. zmiany wykazu miejscowości położonych na terenach
podgórskich i górskich w województwie podkarpackim
IV/65/15 26.01.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie

podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
IV/66/15 26.01.2015 r. wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu
IV/67/15 26.01.2015 r. wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
IV/68/15 26.01.2015 r.

nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej  im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

zał.1; zał.2; zał.3; zał.4

IV/69/15 26.01.2015 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

zał.1

IV/70/15 26.01.2015 r. zmiany Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim
IV/71/15 26.01.2015 r. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego  Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
IV/72/15 26.01.2015 r. zmieniająca uchwałę numer II/13/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego
IV/73/15 26.01.2015 r. zmieniająca uchwałę numer II/12/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej
i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego
IV/74/15 26.01.2015 r.

apelu Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia umożliwienia sprzedaży bez recepty substancji niszczących życie przed narodzeniem

zał.1

Załączniki:
Pobierz plik (56.pdf)56146 kB
Pobierz plik (56_1.pdf)56_11777 kB
Pobierz plik (57.pdf)5792 kB
Pobierz plik (57_1a.pdf)57_1a275 kB
Pobierz plik (57_1b.pdf)57_1b136 kB
Pobierz plik (57_2.pdf)57_2197 kB
Pobierz plik (58.pdf)5881 kB
Pobierz plik (59.pdf)5994 kB
Pobierz plik (59_1.pdf)59_1133 kB
Pobierz plik (60.pdf)6096 kB
Pobierz plik (60_1.pdf)60_191 kB
Pobierz plik (61.pdf)6181 kB
Pobierz plik (62.pdf)6283 kB
Pobierz plik (63.pdf)6383 kB
Pobierz plik (64.pdf)6490 kB
Pobierz plik (65.pdf)6591 kB
Pobierz plik (66.pdf)6683 kB
Pobierz plik (67.pdf)6783 kB
Pobierz plik (68.pdf)6883 kB
Pobierz plik (68_1.pdf)68_1107 kB
Pobierz plik (68_2.pdf)68_282 kB
Pobierz plik (68_3.pdf)68_374 kB
Pobierz plik (68_4.pdf)68_4115 kB
Pobierz plik (69.pdf)6997 kB
Pobierz plik (69_1.pdf)69_1174 kB
Pobierz plik (70.pdf)7082 kB
Pobierz plik (71.pdf)7191 kB
Pobierz plik (72.pdf)7298 kB
Pobierz plik (73.pdf)7383 kB
Pobierz plik (74.pdf)7482 kB
Pobierz plik (74_1.pdf)74_174 kB