Uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały :
XXXIV/597/17 27 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

zał. nr 1

XXXIV/598//17 27 marca 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2030.

zał. nr 1

zał. nr 2

XXXIV/599/17 27 marca 2017 r.  w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na wkład własny do projektu w ramach POIiŚ 2014-2020.
 XXXIV/600/17 27 marca 2017 r.

 w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

zał. nr 1

zał. nr 1.1

zał. nr 1.2

zał. nr 1.3

zał. nr 1.4

zał. nr 1.5

zał. nr 1.6

 XXXIV/601/17 27 marca 2017 r.  zmieniająca uchwałę Nr XXIX/529/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 XXXIV/602/17 27 marca 2017 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dla Gminy Rymanów dotacji na zadanie własne służące zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój.
XXXIV/603/17 27 marca 2017 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.
 XXXIV/604/17 27 marca 2017 r.  w sprawie wskazania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego kandydatów do Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.
 XXXIV/605/17 27 marca 2017 r.  w sprawie zmiany aglomeracji Rzeszów.
 XXXIV/606/17 27 marca 2017 r.

 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radymno oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radymno.

zał. nr 1

XXXIV /607/17 27 marca 2017 r.  w sprawie nadania Panu Adamowi Pęziołowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
XXXIV/608/17  27 marca 2017 r.  w sprawie nadania ks. prof. dr hab. Stanisławowi Nabywańcowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
XXXIV/609/17  27 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.
XXXIV/610/17  27 marca 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
XXXIV/611/17  27 marca 2017 r.  w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
XXXIV/612/17  27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 XXXIV/613/17 27 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Czudec.
Załączniki:
Pobierz plik (597.pdf)597.pdf349 kB
Pobierz plik (597_1.pdf)597_1.pdf200 kB
Pobierz plik (598.pdf)598.pdf152 kB
Pobierz plik (598  zał 1 i4.pdf)598 zał 1 i4.pdf723 kB
Pobierz plik (598_2.pdf)598_2.pdf332 kB
Pobierz plik (599.pdf)599.pdf125 kB
Pobierz plik (600.pdf)600.pdf121 kB
Pobierz plik (600_1.pdf)600_1.pdf215 kB
Pobierz plik (600_1_1.pdf)600_1_1.pdf198 kB
Pobierz plik (600_1_2.pdf)600_1_2.pdf190 kB
Pobierz plik (600_1_3.pdf)600_1_3.pdf185 kB
Pobierz plik (600_1_4.pdf)600_1_4.pdf193 kB
Pobierz plik (600_1_5.pdf)600_1_5.pdf110 kB
Pobierz plik (600_1_6.pdf)600_1_6.pdf122 kB
Pobierz plik (601.pdf)601.pdf120 kB
Pobierz plik (602.pdf)602.pdf122 kB
Pobierz plik (603.pdf)603.pdf194 kB
Pobierz plik (604.pdf)604.pdf122 kB
Pobierz plik (605.pdf)605.pdf122 kB
Pobierz plik (606.pdf)606.pdf117 kB
Pobierz plik (606_1.pdf)606_1.pdf1685 kB
Pobierz plik (607.pdf)607.pdf119 kB
Pobierz plik (608.pdf)608.pdf121 kB
Pobierz plik (609.pdf)609.pdf117 kB
Pobierz plik (610.pdf)610.pdf266 kB
Pobierz plik (611.pdf)611.pdf149 kB
Pobierz plik (612.pdf)612.pdf127 kB
Pobierz plik (613.pdf)613.pdf117 kB