http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

XXXIX sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencja z dnia 26 czerwca 2017r.

|
[KS] Monika Homa
uchwały Data Posiedzenia Przedmiot uchwały :
 XXXIX/680/17

26 czerwca 2017 r.

 w sprawie nadania Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
 XXXIX/681/17 26 czerwca 2017 r.  w sprawie nadania śp. Panu Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu – Wicepremierowi, Ministrowi Skarbu, Ministrowi Przemysłu i Handlu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
 XXXIX/682/17 26 czerwca 2017 r.  w sprawie nadania Panu Markowi Strączkowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
 XXXIX/683/17 26 czerwca 2017 r.

 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

zał. 1-3

 XXXIX/684/17 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2035.

zał.1-2

 XXXIX/685/17 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

zał.1

 XXXIX/686/17 26 czerwca 2017 r.ł.

w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych.

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

zał.5

zał.6

 XXXIX/687/17 26 czerwca 2017 r.

w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach obszarów chronionego krajobrazu.

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

zał.5

zał.6

zał.7

zał.8

zał.9

zał.10

zał.11

zał.12

zał.13

 XXXIX/688/17 26 czerwca 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

zał.1

zał.1.1

 XXXIX/689/17 26 czerwca 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

zał.1

 XXXIX/690/17 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne.
 XXXIX/691/17 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów partnerskich przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 XXXIX/692/17 26 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa 2014-2020 Działanie 1.2 Poprawa umiejętności i przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki i innowacyjności w regionach Europy Środkowej.

zał.1

XXXIX/693/17 26 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi BEST Construction Sp. z o. o. na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego.

zał.1

Załączniki:
Pobierz plik (680.pdf)680.pdf121 kB
Pobierz plik (681.pdf)681.pdf121 kB
Pobierz plik (682.pdf)682.pdf120 kB
Pobierz plik (683.pdf)683.pdf404 kB
Pobierz plik (683_1_2_3.pdf)683_1_2_3.pdf203 kB
Pobierz plik (684.pdf)684.pdf184 kB
Pobierz plik (684_1_2.pdf)684_1_2.pdf714 kB
Pobierz plik (685.pdf)685.pdf119 kB
Pobierz plik (685_1.pdf)685_1.pdf509 kB
Pobierz plik (686.pdf)686.pdf122 kB
Pobierz plik (686_1.pdf)686_1.pdf729 kB
Pobierz plik (686_2.pdf)686_2.pdf958 kB
Pobierz plik (686_3.pdf)686_3.pdf711 kB
Pobierz plik (686_4.pdf)686_4.pdf821 kB
Pobierz plik (686_5.pdf)686_5.pdf719 kB
Pobierz plik (686_6.pdf)686_6.pdf714 kB
Pobierz plik (687.pdf)687.pdf123 kB
Pobierz plik (687_1.pdf)687_1.pdf856 kB
Pobierz plik (687_2.pdf)687_2.pdf613 kB
Pobierz plik (687_3.pdf)687_3.pdf593 kB
Pobierz plik (687_4.pdf)687_4.pdf808 kB
Pobierz plik (687_5.pdf)687_5.pdf578 kB
Pobierz plik (687_6.pdf)687_6.pdf591 kB
Pobierz plik (687_7.pdf)687_7.pdf2114 kB
Pobierz plik (687_8.pdf)687_8.pdf853 kB
Pobierz plik (687_9.pdf)687_9.pdf1584 kB
Pobierz plik (687_10.pdf)687_10.pdf588 kB
Pobierz plik (687_11.pdf)687_11.pdf624 kB
Pobierz plik (687_12.pdf)687_12.pdf631 kB
Pobierz plik (687_13.pdf)687_13.pdf155 kB
Pobierz plik (688.pdf)688.pdf121 kB
Pobierz plik (688_1.pdf)688_1.pdf106 kB
Pobierz plik (688_2.pdf)688_2.pdf89 kB
Pobierz plik (689.pdf)689.pdf197 kB
Pobierz plik (689_1.pdf)689_1.pdf118 kB
Pobierz plik (690.pdf)690.pdf116 kB
Pobierz plik (691.pdf)691.pdf122 kB
Pobierz plik (692.pdf)692.pdf122 kB
Pobierz plik (692_1.pdf)692_1.pdf195 kB
Pobierz plik (693.pdf)693.pdf118 kB
Pobierz plik (693_1.pdf)693_1.pdf183 kB