uchwały przedmiot uchwały
XLVI/764/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Solina z budżetu Województwa Podkarpackiego.
XLVI/765/17 w sprawie udzielenia z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
XLVI/766/17 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu.
XLVI/767/17 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki pod firmą: Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
XLVI/768/17

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

zał.1-3

XLVI/769/17

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2035.

zał. 1,3

zał. 2

XLVI/770/17  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2017 i 2018 rok. 
XLVI/771/17 

w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

zał.1

zał.2

XLVI/772/17  zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu. 
XLVI/773/17   w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Województwo Podkarpackie/Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w ramach Programu Erasmus + .
XLVI/774 17  w sprawie likwidacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. 
XLVI/775/17 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

XLVI/776/17 

w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

zał.1

zał.2

zał.4

zał.5

zał.6

zał.7

XLVI/777/17 

w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. 

zał.1

zał.2

XLVI/778/17 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Stomatologicznej w Krośnie. 
XLVI/779/17  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Stomatologicznej w Krośnie. 
XLVI/780/17  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie lokalu o łącznej powierzchni 39,10 m2 w budynku przychodni przy ul. Warzywnej 3 w Rzeszowie. 
XLVI/781/17  w sprawie uchwaleniaProgramu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z Perspektywą do 2023 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 
XLVI/782/17  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Hoczwi. 
Załączniki:
Pobierz plik (764.pdf)764.pdf158 kB
Pobierz plik (765.pdf)765.pdf162 kB
Pobierz plik (766.pdf)766.pdf120 kB
Pobierz plik (767.pdf)767.pdf199 kB
Pobierz plik (768.pdf)768.pdf352 kB
Pobierz plik (768_1_3.pdf)768_1_3.pdf191 kB
Pobierz plik (769.pdf)769.pdf165 kB
Pobierz plik (769_1_3.pdf)769_1_3.pdf866 kB
Pobierz plik (769_2.pdf)769_2.pdf334 kB
Pobierz plik (770.pdf)770.pdf120 kB
Pobierz plik (771.pdf)771.pdf196 kB
Pobierz plik (771_1.pdf)771_1.pdf1071 kB
Pobierz plik (771_2.pdf)771_2.pdf585 kB
Pobierz plik (772.pdf)772.pdf125 kB
Pobierz plik (773.pdf)773.pdf118 kB
Pobierz plik (774.pdf)774.pdf121 kB
Pobierz plik (775.pdf)775.pdf221 kB
Pobierz plik (776.pdf)776.pdf133 kB
Pobierz plik (776_1.pdf)776_1.pdf196 kB
Pobierz plik (776_2.pdf)776_2.pdf187 kB
Pobierz plik (776_4.pdf)776_4.pdf193 kB
Pobierz plik (776_5.pdf)776_5.pdf106 kB
Pobierz plik (776_6.pdf)776_6.pdf117 kB
Pobierz plik (776_7.pdf)776_7.pdf291 kB
Pobierz plik (777.pdf)777.pdf119 kB
Pobierz plik (777_1.pdf)777_1.pdf228 kB
Pobierz plik (777_2.pdf)777_2.pdf71 kB
Pobierz plik (778.pdf)778.pdf119 kB
Pobierz plik (779.pdf)779.pdf121 kB
Pobierz plik (780.pdf)780.pdf122 kB
Pobierz plik (781.pdf)781.pdf129 kB
Pobierz plik (782.pdf)782.pdf119 kB