uchwały Przedmiot uchwały
XLIX/810/18 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Lucjana Kuźniara i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Województwa Podkarpackiego.  
XLIX/811/18

w sprawie wyboru członka Zarządu Województwa Podkarpackiego.

zał.1

XLIX/812/18 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

 zał.1 - 2
XLIX/813/18  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.

 zał.1 - 2
XLIX/814/18 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

zał.1.1

XLIX/815/18 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

zał.1.1
XLIX/816/18 

w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

XLIX/817/18 

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/777/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

zał.1

XLIX/818/18 

zmieniająca Statut Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

zał. 1
XLIX/819/18 

w sprawie nadania statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu.  

zał.1.

XLIX/820/18

zmieniająca uchwałę nr XLVIII/991/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

zał. 1,4

Załączniki:
Pobierz plik (810.pdf)810.pdf113 kB
Pobierz plik (811.pdf)811.pdf113 kB
Pobierz plik (811_1.pdf)811_1.pdf170 kB
Pobierz plik (812.pdf)812.pdf255 kB
Pobierz plik (812_1.pdf)812_1.pdf169 kB
Pobierz plik (813.pdf)813.pdf122 kB
Pobierz plik (813_1.pdf)813_1.pdf816 kB
Pobierz plik (814.pdf)814.pdf203 kB
Pobierz plik (814_1.pdf)814_1.pdf107 kB
Pobierz plik (815.pdf)815.pdf119 kB
Pobierz plik (815_1.pdf)815_1.pdf84 kB
Pobierz plik (816.pdf)816.pdf122 kB
Pobierz plik (817.pdf)817.pdf122 kB
Pobierz plik (817_2.pdf)817_2.pdf58 kB
Pobierz plik (818.pdf)818.pdf132 kB
Pobierz plik (818_1.pdf)818_1.pdf131 kB
Pobierz plik (819.pdf)819.pdf117 kB
Pobierz plik (819_1.pdf)819_1.pdf94 kB
Pobierz plik (820.pdf)820.pdf128 kB
Pobierz plik (820_1.pdf)820_1.pdf845 kB