uchwały Przedmiot uchwały
L/821/18

w sprawie nadania śp. Księdzu Kardynałowi Władysławowi Rubinowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

L/822/18

w sprawie nadania 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

L/823/18

w sprawie upamiętnienia zasług polskiego harcerstwa.

zał.1

L/824/18

w sprawie udzielenia Gminie - Miasto Rzeszów pomocy finansowej.

L/825/18

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 60 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

L/826/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na realizację inwestycji pn. „Łącznik Węzeł Zachodni A-4 - Straszęcin Dębica ”.

L/827/18

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Mielcu na rzecz Skarbu Państwa.

L/828/18

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie 90 % bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

L/829/18

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

zał.1

L/830/18

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.

zał.1

L/831/18

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie podkarpackim.

zał.1

L/832/18

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

zał.1

L/833/18

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie.

L/834/18

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

L/835/18

w sprawie zmian w Statucie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

L/836/18

w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

zał. 1

L/837/18

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

L/838/18

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Województwo Podkarpackie/Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego w Rzeszowie w ramach programu Erasmus+.

L/839/18

w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

L/840/18

zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XIII/227/15 z 28 września 2015 roku dotyczącej zmiany uchwały Nr XXXVI/658/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 13 lipca 2009 roku i wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Tajęcinie.

Załączniki:
Pobierz plik (821.pdf)821.pdf121 kB
Pobierz plik (822.pdf)822.pdf121 kB
Pobierz plik (823.pdf)823.pdf116 kB
Pobierz plik (823_1.pdf)823_1.pdf117 kB
Pobierz plik (824.pdf)824.pdf121 kB
Pobierz plik (825.pdf)825.pdf120 kB
Pobierz plik (826.pdf)826.pdf120 kB
Pobierz plik (827.pdf)827.pdf119 kB
Pobierz plik (828.pdf)828.pdf118 kB
Pobierz plik (829.pdf)829.pdf387 kB
Pobierz plik (829_1.pdf)829_1.pdf197 kB
Pobierz plik (830.pdf)830.pdf147 kB
Pobierz plik (830_1.pdf)830_1.pdf822 kB
Pobierz plik (831.pdf)831.pdf232 kB
Pobierz plik (831_1.pdf)831_1.pdf97 kB
Pobierz plik (832.pdf)832.pdf844 kB
Pobierz plik (832_1.pdf)832_1.pdf1530 kB
Pobierz plik (833.pdf)833.pdf120 kB
Pobierz plik (834.pdf)834.pdf120 kB
Pobierz plik (835.pdf)835.pdf125 kB
Pobierz plik (836.pdf)836.pdf117 kB
Pobierz plik (836_1.pdf)836_1.pdf95 kB
Pobierz plik (837.pdf)837.pdf254 kB
Pobierz plik (838.pdf)838.pdf123 kB
Pobierz plik (839.pdf)839.pdf118 kB
Pobierz plik (840.pdf)840.pdf121 kB