uchwały Przedmiot uchwały
LII/860/18

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

LII/861/18                

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przemyśl.

LII/862/18  w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej. 
LII/863/18  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Błażowa. 
LII/864/18  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zarszyn z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018. 
LII/865/18  w sprawie wyrażenia woli utworzenia Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka. 
LII/866/18  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na wkład własny i wydatki niekwalifikowane do projektu w ramach POIiŚ 2014-2020. 
LII/867/18 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r. 

zał. 1 - 2

LII/868/18 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042. 

zał.1 -2

LII/869/18  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeńw zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
LII/870/18 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.

zał.1

LII/871/18 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. 

zał.1

zał.2

zał.3

LII/872/18  w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 
LII/873/18  zmieniająca uchwałę w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. 
LII/874/18  w sprawie wyrażenia woli realizacji projektupn. „Zwiększenie możliwości rozwojowych ROF oraz zwiększenie udziału społeczeństwa w procesach zarządzania przestrzenią poprzez stworzenie zintegrowanego systemu planowania przestrzennegodla gmin na obszarze ROF” realizowanego w ramach PO WER. 
LII/875/18 w sprawie wyrażenia zgody Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego na przedłużenie umowy najmu.

 

Przedmiot uchwały

Załączniki:
Pobierz plik (860.pdf)860.pdf121 kB
Pobierz plik (861.pdf)861.pdf122 kB
Pobierz plik (862.pdf)862.pdf120 kB
Pobierz plik (863.pdf)863.pdf122 kB
Pobierz plik (864.pdf)864.pdf116 kB
Pobierz plik (865.pdf)865.pdf113 kB
Pobierz plik (866.pdf)866.pdf129 kB
Pobierz plik (867.pdf)867.pdf439 kB
Pobierz plik (867_1_2.pdf)867_1_2.pdf199 kB
Pobierz plik (868.pdf)868.pdf224 kB
Pobierz plik (868_1.pdf)868_1.pdf842 kB
Pobierz plik (869.pdf)869.pdf93 kB
Pobierz plik (870.pdf)870.pdf238 kB
Pobierz plik (870_1.pdf)870_1.pdf475 kB
Pobierz plik (871.pdf)871.pdf124 kB
Pobierz plik (871_1.pdf)871_1.pdf145 kB
Pobierz plik (871_2.pdf)871_2.pdf136 kB
Pobierz plik (871_3.pdf)871_3.pdf185 kB
Pobierz plik (872.pdf)872.pdf169 kB
Pobierz plik (873.pdf)873.pdf134 kB
Pobierz plik (874.pdf)874.pdf170 kB
Pobierz plik (875.pdf)875.pdf118 kB