uchwały Przedmiot uchwały
LV/905/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/463/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2017-2019.

LV/906/18

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w latach2018-2020 oraz zmiany uchwały nr XXII/392/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

LV/907/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego
LV/908/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
LV/909/18

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

zał.1, 2

LV/910/18

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.

zał.1, 3

zał.2

LV/911/18 

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym
w Rzeszowie.

LV/912/18 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera wiodącego w projekcie: „Carpathian Route – exploring, promoting and protecting the richness of the cultural and natural heritage of the Carpathian Region” ("Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”).

LV/913/18 

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie konieczności zapewnienia dodatkowych środków finansowych na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

LV/914/18 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

zał.1

LV/915/18 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

LV/916/18 

w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

LV/917/18 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Mielcu na rzecz Skarbu Państwa.

LV/918/18 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Lubaczów.

LV/919/18 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/421/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (905.pdf)905.pdf118 kB
Pobierz plik (906.pdf)906.pdf200 kB
Pobierz plik (907.pdf)907.pdf123 kB
Pobierz plik (908.pdf)908.pdf124 kB
Pobierz plik (909.pdf)909.pdf384 kB
Pobierz plik (909_1.pdf)909_1.pdf192 kB
Pobierz plik (910.pdf)910.pdf150 kB
Pobierz plik (910_1_3.pdf)910_1_3.pdf844 kB
Pobierz plik (910_2.pdf)910_2.pdf339 kB
Pobierz plik (911.pdf)911.pdf121 kB
Pobierz plik (912.pdf)912.pdf164 kB
Pobierz plik (913.pdf)913.pdf209 kB
Pobierz plik (914.pdf)914.pdf116 kB
Pobierz plik (914_1w.pdf)914_1w.pdf109 kB
Pobierz plik (915.pdf)915.pdf156 kB
Pobierz plik (916.pdf)916.pdf118 kB
Pobierz plik (917.pdf)917.pdf122 kB
Pobierz plik (918.pdf)918.pdf119 kB
Pobierz plik (919.pdf)919.pdf120 kB