Uchwała Przedmiot uvhwały
XIX/315/20  w sprawie ogłoszenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego roku 2020 na Podkarpaciu Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
XIX/316/20  w sprawie udzielenia w 2020 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło. 
XIX/317/20 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 

zał. 1

XIX/318/20  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2042
XIX/319/20  w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu i połączenia go z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli. 
XIX/320/20  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonychzmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonychprzez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe 
XIX/321/20 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 

zał. 1

XIX/322/20  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Podkarpackie jednego udziału w Spółce NSS NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
XIX/323/20  w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie dla Przedsiębiorstwa Geodezyjnego SmartMap. 
XIX/324/20  w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie. 
XIX/325/20  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu. 
XIX/326/20  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Regulaminowej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
XIX/327/20  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnejw sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji RewizyjnejSejmiku Województwa Podkarpackiego na 2020 rok. 
XIX/328/20  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 
XIX/329/20  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uwzględnienia uwag w zakresie rozwoju zintegrowanej sieci dróg rowerowych w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 
XIX/330/20  w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”. 
XIX/331/20  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach będących we władaniu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 
XIX/332/20  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach będących we władaniu Klinicznego Szpitala Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie 
XIX/333/20  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach będących we władaniu Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 
XIX/334/20 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2020.
XIX/335/20 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektoraw sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektoraKlinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
XIX/336/20 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektoraw sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektoraKlinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
XIX/337/20 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektoraw sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektoraWojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
XIX/338/20 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektoraw sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektoraSpecjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
Załączniki:
Pobierz plik (315.pdf)315.pdf353 kB
Pobierz plik (316.pdf)316.pdf265 kB
Pobierz plik (317.pdf)317.pdf536 kB
Pobierz plik (317_1_2.pdf)317_1_2.pdf302 kB
Pobierz plik (318.pdf)318.pdf28633 kB
Pobierz plik (319.pdf)319.pdf258 kB
Pobierz plik (320.pdf)320.pdf198 kB
Pobierz plik (321.pdf)321.pdf448 kB
Pobierz plik (321_1_2.pdf)321_1_2.pdf286 kB
Pobierz plik (322.pdf)322.pdf189 kB
Pobierz plik (323.pdf)323.pdf194 kB
Pobierz plik (324.pdf)324.pdf194 kB
Pobierz plik (325.pdf)325.pdf193 kB
Pobierz plik (326.pdf)326.pdf194 kB
Pobierz plik (327.pdf)327.pdf354 kB
Pobierz plik (328.pdf)328.pdf204 kB
Pobierz plik (329.pdf)329.pdf204 kB
Pobierz plik (330.pdf)330.pdf192 kB
Pobierz plik (331.pdf)331.pdf197 kB
Pobierz plik (332.pdf)332.pdf195 kB
Pobierz plik (333.pdf)333.pdf196 kB
Pobierz plik (334.pdf)334.pdf268 kB
Pobierz plik (335.pdf)335.pdf195 kB
Pobierz plik (336.pdf)336.pdf195 kB
Pobierz plik (337.pdf)337.pdf194 kB
Pobierz plik (338.pdf)338.pdf195 kB