Uchwała  Przedmiot uchwały
XXIII/373/20 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiegow sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiegoz okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II
XIII/374/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Krakowie
XXIII/375/20

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” 

zał. 1

XXIII/376/20 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” 

zał. 1

XXIII/377/20 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 

zał. 1

XXIII/378/20  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045 
XXIII/379/20  w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. 
XXIII/380/20  w sprawie przyjęcia Programu wspierania młodzieży uzdolnionejw sprawie przyjęcia Programu wspierania młodzieży uzdolnionej„Nie zagubić talentu" 
XXIII/381/20  w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu" 
XXIII/382/20  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektuw sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektupn. Wsparcie uczestnictwa w zdalnej edukacji w czasie pandemii COVID – 19dla najbardziej potrzebujących uczniów z terenu województwa podkarpackiego 
XXIII/383/20  w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Das PerLen-Konzept - Making personal learning experiences possible and visible in a digital way” przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach Programu Erasmus+ Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne 
XXIII/384/20  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu 
XXIII/385/20  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu 
XXIII/386/20  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności do nieruchomości na rzecz Gminy Żurawica. 
XXIII/387/20 

w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiegow sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiegodo Międzynarodowego Stowarzyszenia „EUROMONTANA” 

zał. 1

XXIII/388/20  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektuw sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektupn. „Lekcja:Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” 
XXIII/389/20  zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 
XXIII/390/20  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. 
XXIII/391/20  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursuw sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursuna stanowisko dyrektoraWojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
XXIII/392/20 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną. 

zał. 1

XXIII/393/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwaw sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu WojewództwaPodkarpackiego
Załączniki:
Pobierz plik (373.pdf)373.pdf353 kB
Pobierz plik (374.pdf)374.pdf194 kB
Pobierz plik (375.pdf)375.pdf194 kB
Pobierz plik (375.1  Zał_pomoc finansowa P. Odnowy Wsi.pdf)375.1 Zał_pomoc finansowa P. Odnowy Wsi.pdf302 kB
Pobierz plik (376.pdf)376.pdf194 kB
Pobierz plik (376.1  załącznik Uniwersytet Samorządności.pdf)376.1 załącznik Uniwersytet Samorządności.pdf206 kB
Pobierz plik (377.pdf)377.pdf507 kB
Pobierz plik (377.1.pdf)377.1.pdf294 kB
Pobierz plik (378 WPF Sejmik  25 maja 2020.pdf)378 WPF Sejmik 25 maja 2020.pdf28161 kB
Pobierz plik (379.pdf)379.pdf215 kB
Pobierz plik (380.pdf)380.pdf198 kB
Pobierz plik (381.pdf)381.pdf315 kB
Pobierz plik (382.pdf)382.pdf194 kB
Pobierz plik (383.pdf)383.pdf350 kB
Pobierz plik (384.pdf)384.pdf194 kB
Pobierz plik (385.pdf)385.pdf194 kB
Pobierz plik (386.pdf)386.pdf192 kB
Pobierz plik (387.pdf)387.pdf192 kB
Pobierz plik (387.1.pdf)387.1.pdf308 kB
Pobierz plik (388.pdf)388.pdf197 kB
Pobierz plik (389.pdf)389.pdf374 kB
Pobierz plik (390.pdf)390.pdf194 kB
Pobierz plik (391.pdf)391.pdf200 kB
Pobierz plik (392.pdf)392.pdf341 kB
Pobierz plik (392.1.pdf)392.1.pdf197 kB
Pobierz plik (393.pdf)393.pdf398 kB