Rejestr Uchwał XXVII sesji sejmiku VI kadencji
Numer Uchwały Przedmiot uchwały
XXVII/458/20 

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030

załącznik_1 

XXVII/459/20  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza. 
XXVII/460/20  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu lokali użytkowych położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 
XXVII/461/20  w sprawie nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w działalności sportowej 
XXVII/462/20  w sprawie stypendiów sportowych i nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe 
XXVII/463/20 

w sprawie określeniaw sprawie określenia„Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”. 

załącznik_1

XXVII/464/20 

w sprawie określeniaw sprawie określenia„Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych”. 

załącznik_1

XXVII/465/20  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2018 – 2020 
XXVII/466/20  w sprawie zaciągnięcia II transzy pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego 
XXVII/467/20 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 

załącznik_1_2_3

XXVII/468/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2045

 

Załączniki:
Pobierz plik (458.pdf)458.pdf408 kB
Pobierz plik (458_1.pdf)458_1.pdf3793 kB
Pobierz plik (459.pdf)459.pdf192 kB
Pobierz plik (460.pdf)460.pdf195 kB
Pobierz plik (461.pdf)461.pdf392 kB
Pobierz plik (462.pdf)462.pdf563 kB
Pobierz plik (463.pdf)463.pdf426 kB
Pobierz plik (463_1.pdf)463_1.pdf27365 kB
Pobierz plik (464.pdf)464.pdf199 kB
Pobierz plik (464_1.pdf)464_1.pdf7113 kB
Pobierz plik (465.pdf)465.pdf203 kB
Pobierz plik (466.pdf)466.pdf198 kB
Pobierz plik (467.pdf)467.pdf505 kB
Pobierz plik (467_1_2_3.pdf)467_1_2_3.pdf312 kB
Pobierz plik (468.pdf)468.pdf32626 kB