Rejestr Uchwał z XXVIII sesji sejmiku 

 
Numer Uchwały Przedmiot uchwały
 XXVIII/469/20 w sprawie nadania śp. Panu Stanisławowi Padykule Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
XXVIII/470/20  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiegow sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiegoz budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2020 
XXVIII/471/20  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/430/20 Sejmiku Województwaw sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/430/20 Sejmiku WojewództwaPodkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocyfinansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza 
XXVIII/472/20  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/431/20 Sejmiku Województwaw sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/431/20 Sejmiku WojewództwaPodkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocyfinansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta i Gminy Zagórz. 
XXVIII/473/20 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

załącznik_1_2

XXVIII/474/20  w sparwie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045
XXVIII/475/20  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia II transzy pożyczkizmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia II transzy pożyczkidługoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanieplanowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego 
XXVIII/476/20  w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackiew sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie100 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością 
XXVIII/477/20 

w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie orazw sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie orazzaliczenia ich do kategorii 

załącznik1_2

XXVIII/478/20  zmieniająca Uchwałę Nr XXII/357/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiegozmieniająca Uchwałę Nr XXII/357/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiegoz dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań Samorządu WojewództwaPodkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu RehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych w 2020 roku 
XXVIII/479/20  w sprawie zmian w Statuciew sprawie zmian w StatucieWojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 
XXVIII/480/20  w sprawie zmian w Statuciew sprawie zmian w StatucieWojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w PrzemyśluSamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 
XXVIII/481/20  w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskichw sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z ZamoyskichTarnowskiej w Tarnobrzegu. 
XXVIII/482/20 

w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmikuw sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały SejmikuWojewództwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu SpecjalistycznemuPsychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. AntoniegoKępińskiego w Jarosławiu. 

załącznik_1

załącznik_2

załącznik_3

załącznik_4

XXVIII/483/20 

w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmikuw sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały SejmikuWojewództwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu WojewódzkiemuSzpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie. 

załącznik_1

załącznik_2

załącznik_3

załącznik_4

XXVIII/484/20  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursuw sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursuna stanowisko dyrektoraPodkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ. 
XXVIII/485/20  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczeniaw sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczeniaprzez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie części lokaluo łącznej powierzchni 77,18 m² położonego w Leżajskuprzy ul. Mickiewicza 79/3 
XXVIII/486/20  w sprawie wyrażenia zgody Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycachw sprawie wyrażenia zgody Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycachna przedłużenie umowy dzierżawy 

 

Załączniki:
Pobierz plik (469.pdf)469.pdf55 kB
Pobierz plik (470.pdf)470.pdf55 kB
Pobierz plik (471.pdf)471.pdf56 kB
Pobierz plik (472.pdf)472.pdf56 kB
Pobierz plik (473.pdf)473.pdf149 kB
Pobierz plik (473_1_2.pdf)473_1_2.pdf294 kB
Pobierz plik (475.pdf)475.pdf76 kB
Pobierz plik (476.pdf)476.pdf54 kB
Pobierz plik (477.pdf)477.pdf69 kB
Pobierz plik (477_1_2.pdf)477_1_2.pdf2160 kB
Pobierz plik (478.pdf)478.pdf101 kB
Pobierz plik (479.pdf)479.pdf84 kB
Pobierz plik (480.pdf)480.pdf78 kB
Pobierz plik (481.pdf)481.pdf81 kB
Pobierz plik (482.pdf)482.pdf97 kB
Pobierz plik (482_1.pdf)482_1.pdf96 kB
Pobierz plik (482_2.pdf)482_2.pdf90 kB
Pobierz plik (482_3.pdf)482_3.pdf68 kB
Pobierz plik (482_4.pdf)482_4.pdf132 kB
Pobierz plik (483.pdf)483.pdf73 kB
Pobierz plik (483_1.pdf)483_1.pdf107 kB
Pobierz plik (483_2.pdf)483_2.pdf101 kB
Pobierz plik (483_3.pdf)483_3.pdf99 kB
Pobierz plik (483_4.pdf)483_4.pdf389 kB
Pobierz plik (484.pdf)484.pdf72 kB
Pobierz plik (485.pdf)485.pdf58 kB
Pobierz plik (486.pdf)486.pdf58 kB