Numer uchwały             

Data posiedzenia   Przedmiot uchwały - w  sprawie                                                                
XXXVII/697/13 26. 08. 2013 r.

aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020.

zał. nr 1; zał. nr 2

XXXVII/698/13

26. 08. 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/15/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
14 grudnia 2010 r. ( ze zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XXXVII/699/13 26. 08. 2013 r.

zmieniająca uchwałę nr II/17/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XXXVII/700/13 26. 08. 2013 r. przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 
XXXVII/701/13 26. 08. 2013 r.

wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej

XXXVII/702/13 26. 08. 2013 r.

zmiany Uchwały NR XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego zmienionej uchwałą NR XXVIII/540/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

XXXVII/703/13 26. 08. 2013 r.

zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012r. poz. 1829 z późn. zm.)

XXXVII/704/13 26. 08. 2013 r.

likwidacji aglomeracji Harasiuki

XXXVII/705/13 26. 08. 2013 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wola Żyrakowska
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Żyrakowska

zał. nr 1

XXXVII/706/13 26. 08. 2013 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji
Głogów Małopolski i Przewrotne

zał. nr 2

XXXVII/707/13 26. 08. 2013 r.

nadania Statutu Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie

XXXVII/708/13 26. 08. 2013 r.

przyjęcia projektu Statutu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

XXXVII/709/13 26. 08. 2013 r.

przyjęcia projektu Statutu Muzeum Marii
Konopnickiej w Żarnowcu i przekazania do uzgodnienia
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zał. nr 1

XXXVII/710/13 26. 08. 2013 r.

przyjęcia projektu Statutu Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku i przekazania do uzgodnienia
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zał. nr 1

XXXVII/711/13 26. 08. 2013 r.

intencji utworzenia instytucji kultury służącej ochronie i promocji dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczpospolitej

XXXVII/712/13 26. 08. 2013 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Kańczuga

zał. nr 1

XXXVII/713/13 26. 08. 2013 r.

przyjęcia stanowiska zawierającego protest wobec projektu nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych

XXXVII/714/13 26. 08. 2013 r.

zmian w statucie Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach

XXXVII/715/13 26. 08. 2013 r.

udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2014 pomocy finansowej

XXXVII/716/13 26. 08. 2013 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.

XXXVII/717/13 26. 08. 2013 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu

XXXVII/718/13 26. 08. 2013 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu.

XXXVII/719/13 26. 08. 2013 r.

udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego.

XXXVII/720/13 26. 08. 2013 r.

udzielenia Gminie Harasiuki
w roku 2013 pomocy finansowej.

XXXVII/721/13 26. 08. 2013 r. udzielenia Gminie Gać
w roku 2013 pomocy finansowej.
XXXVII/722/13 26. 08. 2013 r.

zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, w roku 2013

XXXVII/723/13 26. 08. 2013 r.

stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zadania pn. ,,Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR – KA II)”.

XXXVII/724/13 26. 08. 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

zał. nr 1

XXXVII/725/13 26. 08. 2013 r.

zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom
w roku szkolnym 2013/2014

XXXVII/726/13 26. 08. 2013 r.

wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

XXXVII/727/13 26. 08. 2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Krosno.

XXXVII/728/13 26. 08. 2013 r.

upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XXXVII/729/13 26. 08. 2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

zał. nr 1 i 2

XXXVII/730/13 26. 08. 2013 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego

zał. nr 1 i 2

XXXVII/731/13 26. 08. 2013 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

XXXVII/732/13 26. 08. 2013 r.

przystąpienia Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” - Polska

XXXVII/733/13 26. 08. 2013 r.

rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXXIV/634/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie odwołania Marszałka Województwa Podkarpackiego

zał. nr 1

XXXVII/734/13 26. 08. 2013 r. wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
XXXVII/735/13 26. 08. 2013 r.

wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

XXXVII/736/13 26. 08. 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.  
XXXVII/737/13 26. 08. 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

XXXVII/738/13 26. 08. 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Element Selection 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (697.pdf)697[KS] Katarzyna Kruk59 kB2013-09-06 09:392013-09-06 09:39
Pobierz plik (704.pdf)704[KS] Katarzyna Kruk45 kB2013-09-06 09:422013-09-06 09:42
Pobierz plik (705.pdf)705[KS] Katarzyna Kruk53 kB2013-09-06 09:422013-09-06 09:42
Pobierz plik (705_1.pdf)705_1[KS] Katarzyna Kruk378 kB2013-09-06 09:422013-09-06 09:42
Pobierz plik (706.pdf)706[KS] Katarzyna Kruk418 kB2013-09-06 09:432013-09-06 09:43
Pobierz plik (706_2.pdf)706_2[KS] Katarzyna Kruk512 kB2013-09-06 09:462013-09-06 09:46
Pobierz plik (707.pdf)707[KS] Katarzyna Kruk84 kB2013-09-06 09:462013-09-06 09:46
Pobierz plik (708.pdf)708[KS] Katarzyna Kruk55 kB2013-09-06 09:462013-09-06 09:46
Pobierz plik (709.pdf)709[KS] Katarzyna Kruk53 kB2013-09-06 09:462013-09-06 09:46
Pobierz plik (709_1.pdf)709_1[KS] Katarzyna Kruk74 kB2013-09-06 09:472013-09-06 09:47
Pobierz plik (710.pdf)710[KS] Katarzyna Kruk53 kB2013-09-06 09:472013-09-06 09:47
Pobierz plik (697_1.pdf)697_1[KS] Katarzyna Kruk5099 kB2013-09-06 09:402013-09-06 09:40
Pobierz plik (710_1.pdf)710_1[KS] Katarzyna Kruk83 kB2013-09-06 09:472013-09-06 09:47
Pobierz plik (711.pdf)711[KS] Katarzyna Kruk64 kB2013-09-06 09:482013-09-06 09:48
Pobierz plik (712.pdf)712[KS] Katarzyna Kruk123 kB2013-09-06 09:482013-09-06 09:48
Pobierz plik (712_1.pdf)712_1[KS] Katarzyna Kruk283 kB2013-09-06 09:482013-09-06 09:48
Pobierz plik (713.pdf)713[KS] Katarzyna Kruk66 kB2013-09-06 09:492013-09-06 09:49
Pobierz plik (714.pdf)714[KS] Katarzyna Kruk55 kB2013-09-06 09:492013-09-06 09:49
Pobierz plik (715.pdf)715[KS] Katarzyna Kruk46 kB2013-09-06 09:492013-09-06 09:49
Pobierz plik (716.pdf)716[KS] Katarzyna Kruk50 kB2013-09-06 09:492013-09-06 09:49
Pobierz plik (717.pdf)717[KS] Katarzyna Kruk48 kB2013-09-06 09:502013-09-06 09:50
Pobierz plik (718.pdf)718[KS] Katarzyna Kruk52 kB2013-09-06 09:502013-09-06 09:50
Pobierz plik (719.pdf)719[KS] Katarzyna Kruk48 kB2013-09-06 09:502013-09-06 09:50
Pobierz plik (697_2.pdf)697_2[KS] Katarzyna Kruk6011 kB2013-09-06 09:402013-09-06 09:40
Pobierz plik (720.pdf)720[KS] Katarzyna Kruk54 kB2013-09-06 09:502013-09-06 09:50
Pobierz plik (721.pdf)721[KS] Katarzyna Kruk45 kB2013-09-06 09:542013-09-06 09:54
Pobierz plik (722.pdf)722[KS] Katarzyna Kruk135 kB2013-09-06 09:542013-09-06 09:54
Pobierz plik (723.pdf)723[KS] Katarzyna Kruk64 kB2013-09-06 09:542013-09-06 09:54
Pobierz plik (724.pdf)724[KS] Katarzyna Kruk61 kB2013-09-06 09:552013-09-06 09:55
Pobierz plik (724_1.pdf)724_[KS] Katarzyna Kruk81 kB2013-09-06 09:552013-09-06 09:55
Pobierz plik (725.pdf)725[KS] Katarzyna Kruk181 kB2013-09-06 09:552013-09-06 09:55
Pobierz plik (726.pdf)726[KS] Katarzyna Kruk54 kB2013-09-06 09:562013-09-06 09:56
Pobierz plik (727.pdf)727[KS] Katarzyna Kruk54 kB2013-09-06 09:562013-09-06 09:56
Pobierz plik (728.pdf)728[KS] Katarzyna Kruk51 kB2013-09-06 09:572013-09-06 09:57
Pobierz plik (698.pdf)698[KS] Katarzyna Kruk56 kB2013-09-06 09:402013-09-06 09:40
Pobierz plik (729.pdf)729[KS] Katarzyna Kruk187 kB2013-09-06 09:572013-09-06 09:57
Pobierz plik (729_1.pdf)729_1[KS] Katarzyna Kruk86 kB2013-09-06 09:582013-09-06 09:58
Pobierz plik (730.pdf)730[KS] Katarzyna Kruk71 kB2013-09-06 09:582013-09-06 09:58
Pobierz plik (732.pdf)732[KS] Katarzyna Kruk43 kB2013-09-06 09:592013-09-06 09:59
Pobierz plik (730_1.pdf)730_1[KS] Katarzyna Kruk322 kB2013-09-06 09:592013-09-06 09:59
Pobierz plik (731.pdf)731[KS] Katarzyna Kruk76 kB2013-09-06 09:592013-09-06 09:59
Pobierz plik (733.pdf)733[KS] Katarzyna Kruk51 kB2013-09-06 10:002013-09-06 10:00
Pobierz plik (733_1.pdf)733_1[KS] Katarzyna Kruk79 kB2013-09-06 10:002013-09-06 10:00
Pobierz plik (734.pdf)734[KS] Katarzyna Kruk54 kB2013-09-06 10:012013-09-06 10:01
Pobierz plik (735.pdf)735[KS] Katarzyna Kruk53 kB2013-09-06 10:012013-09-06 10:01
Pobierz plik (699.pdf)699[KS] Katarzyna Kruk52 kB2013-09-06 09:402013-09-06 09:40
Pobierz plik (736.pdf)736[KS] Katarzyna Kruk52 kB2013-09-06 10:012013-09-06 10:01
Pobierz plik (737.pdf)737[KS] Katarzyna Kruk65 kB2013-09-06 10:012013-09-06 10:01
Pobierz plik (738.pdf)738[KS] Katarzyna Kruk54 kB2013-09-06 10:022013-09-06 10:02
Pobierz plik (700.pdf)700[KS] Katarzyna Kruk59 kB2013-09-06 09:412013-09-06 09:41
Pobierz plik (701.pdf)701[KS] Katarzyna Kruk57 kB2013-09-06 09:412013-09-06 09:41
Pobierz plik (702.pdf)702[KS] Katarzyna Kruk244 kB2013-09-06 09:412013-09-06 09:41
Pobierz plik (703.pdf)703[KS] Katarzyna Kruk96 kB2013-09-06 09:422013-09-06 09:42