Nr. uchwały     

Data                               

Przedmiot uchwały - w sprawie:                             
 XLII/837/14 27 stycznia 2014 r.       przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zawartości substancji smolistych w wędzonkach wytwarzanych tradycyjnie
 XLII/838/14 27 stycznia 2014 r.  przyjęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach
 XLII/839/14  27 stycznia 2014 r.

 przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach zmian uchwał w sprawach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych i Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego

zał. nr 1; zał. nr 2

 XLII/840/14  27 stycznia 2014 r.  zmiany uchwały Nr XXXVII/686/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych w Przemyślu.
 XLII/841/14  27 stycznia 2014 r.  zmiany uchwały Nr XXXVII/687/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.
 XLII/842/14  27 stycznia 2014 r.

 zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

zał. nr 1

 XLII/843/14  27 stycznia 2014 r.  wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego
w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
 XLII/844/14  27 stycznia 2014 r.  wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Podkarpackim Centrum Chorób Płuc
w Rzeszowie.
 XLII/845/14  27 stycznia 2014 r.  zmian w statucie Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
 XLII/846/14  27 stycznia 2014 r.

 przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami
w województwie podkarpackim na lata 2014-2017

zał. nr 1

 XLII/847/14  27 stycznia 2014 r.  likwidacjiNauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu
 XLII/848/14  27 stycznia 2014 r.  likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu
 XLII/849/14  27 stycznia 2014 r.  likwidacji Zespołu Kolegiów Nauczycielskich Tarnobrzegu
 XLII/850/14  27 stycznia 2014 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 2554 położonej w Przemyślu przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu
 XLII/851/14  27 stycznia 2014 r.  likwidacji aglomeracji Sieklówka
 XLII/852/14  27 stycznia 2014 r.  likwidacji aglomeracji Klęczany
 XLII/853/14  27 stycznia 2014 r.  likwidacji aglomeracji Olszanica
 XLII/854/14  27 stycznia 2014 r.

 zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Baligród

zał. nr 1; zał. nr 2

 XLII/855/14  27 stycznia 2014 r.

 zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wilcza Wola

zał. nr 1; zał. nr 2

 XLII/856/14  27 stycznia 2014 r.

 zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Majdan Królewski i propozycji planu aglomeracji Krzątka

zał. nr 1; zał. nr 2; zał. nr 3; zał. nr 4

 XLII/857/14  27 stycznia 2014 r.

 zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Dukla i propozycji planu aglomeracji Równe

zał. nr 1; zał.nr 2; zał.nr 3; zał. nr 4

 XLII/858/14  27 stycznia 2014 r.

 zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Przedmieście Czudeckie

zał.nr 1; zał. nr 2

 XLII/859/14  27 stycznia 2014 r.

 zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Stalowa Wola

zał. nr 1; zał. nr 2

 XLII/860/14  27 stycznia 2014 r.

 zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Gorzyce

zał. nr 1; zał. nr 2

 XLII/861/14  27 stycznia 2014 r.

 zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Sędziszów Małopolski

zał. nr 1; zał. nr 2

 XLII/862/14  27 stycznia 2014 r.

 zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Kołaczyce

zał. nr 1; zał. nr 2

 XLII/863/14  27 stycznia 2014 r.

 zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Jarosław

zał. nr 1; zał. nr 2

 XLII/864/14  27 stycznia 2014 r.

 wyznaczenia aglomeracji Domaradz

zał. nr 1

 XLII/865/14  27 stycznia 2014 r.

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

zał. nr 1_2

XLII/866/14  27 stycznia 2014 r.

 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych
w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie”

zał. nr 1_1

Załączniki:
Pobierz plik (837.pdf)83762 kB
Pobierz plik (838.pdf)83870 kB
Pobierz plik (843.pdf)84355 kB
Pobierz plik (844.pdf)84454 kB
Pobierz plik (845.pdf)84552 kB
Pobierz plik (846.pdf)84647 kB
Pobierz plik (846_1.pdf)846_12061 kB
Pobierz plik (847.pdf)84755 kB
Pobierz plik (848.pdf)84854 kB
Pobierz plik (849.pdf)84954 kB
Pobierz plik (850.pdf)85053 kB
Pobierz plik (851.pdf)85148 kB
Pobierz plik (852.pdf)85248 kB
Pobierz plik (853.pdf)85348 kB
Pobierz plik (854.pdf)85449 kB
Pobierz plik (854_1.pdf)854_1716 kB
Pobierz plik (854_2.pdf)854_28606 kB
Pobierz plik (855.pdf)85550 kB
Pobierz plik (855_1.pdf)855_11218 kB
Pobierz plik (855_2.pdf)855_2820 kB
Pobierz plik (856.pdf)85653 kB
Pobierz plik (856__3.pdf)856_3528 kB
Pobierz plik (839.pdf)83958 kB
Pobierz plik (856__4.pdf)856_41129 kB
Pobierz plik (857.pdf)85753 kB
Pobierz plik (857__1.pdf)857_1931 kB
Pobierz plik (857_2.pdf)857_22233 kB
Pobierz plik (857_3.pdf)857_31032 kB
Pobierz plik (857__4.pdf)857_42418 kB
Pobierz plik (858.pdf)85851 kB
Pobierz plik (858__1.pdf)858_1525 kB
Pobierz plik (858_2.pdf)858_227433 kB
Pobierz plik (859.pdf)85950 kB
Pobierz plik (839_1.pdf)839_166 kB
Pobierz plik (859__1.pdf)859_1712 kB
Pobierz plik (859__2.pdf)859_213311 kB
Pobierz plik (860.pdf)86050 kB
Pobierz plik (860_2.pdf)860_13040 kB
Pobierz plik (860_-2.pdf)860_23040 kB
Pobierz plik (861.pdf)86152 kB
Pobierz plik (861_1.pdf)861_12039 kB
Pobierz plik (861__2.pdf)861_213628 kB
Pobierz plik (862.pdf)86251 kB
Pobierz plik (862__1.pdf)862_1999 kB
Pobierz plik (839_2.pdf)839_265 kB
Pobierz plik (862__2.pdf)862_21407 kB
Pobierz plik (863.pdf)86351 kB
Pobierz plik (863__1.pdf)863_11521 kB
Pobierz plik (863__2.pdf)863_24117 kB
Pobierz plik (864.pdf)86447 kB
Pobierz plik (864_1.PDF)864_11058 kB
Pobierz plik (865.pdf)865105 kB
Pobierz plik (865_1_2.pdf)865_1_262 kB
Pobierz plik (866.pdf)86677 kB
Pobierz plik (866_1.pdf)866_14258 kB
Pobierz plik (840.pdf)84062 kB
Pobierz plik (856_1.pdf)856_1890 kB
Pobierz plik (856__2.pdf)856_21489 kB
Pobierz plik (841.pdf)84163 kB
Pobierz plik (842.pdf)84274 kB
Pobierz plik (842_1.pdf)842_155 kB