Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

414/9754/14

31.10.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

414/9755/14

31.10.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.