Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Posiedzenie Nr 303 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 10 sierpnia 2021 r.

 
Numr uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

303/5992/21

10.08.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 290/5721/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

303/5993/21

10.08.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

303/5994/21

10.08.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4931/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

303/5995/21

10.08.2021 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.04.03.02-18-0040/18-00 z dnia 28 kwietnia 2021 r. o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa SUW w Sieniawie, SUW w Dobrej wraz z ujęciem wody oraz budowa odcinka wodociągu Leżachów - Dybków" realizowanego przez Miasto i Gminę Sieniawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

303/5996/21

10.08.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna).

303/5997/21

10.08.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna).

303/5998/21

10.08.2021 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

303/5999/21

10.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

303/6000/21

10.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

303/6001/21

10.08.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4907/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2021 roku.

303/6002/21

10.08.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

303/6003/21

10.08.2021 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

303/6004/21

10.08.2021 r.

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

303/6005/21

10.08.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 285/5634/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2021 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

303/6006/21

10.08.2021 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2021 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

303/6007/21

10.08.2021 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas „Super meczu żużlowego Północ – Południe”.

303/6008/21

10.08.2021 r.

podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

303/6009/21

10.08.2021 r.

przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie oraz programu jej działania.

303/6010/21

10.08.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2021/2022 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

303/6011/21

10.08.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

303/6012/21

10.08.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 316/7527/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2014 r., zmienioną Uchwałą Nr 350/8302/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 maja 2014 r., Uchwałą Nr 59/1273/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2015 r., Uchwałą Nr 290/5818/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr 71/1869/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 września 2019 r. oraz Uchwałą Nr 189/3913/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa podkarpackiego.

303/6013/21

10.08.2021 r.

wyrażenia zgody dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na przedłużenie umowy najmu powierzchni magazynowej zlokalizowanej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 86.

303/6014/21

10.08.2021 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 265/5268/21 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

303/6015/21

10.08.2021 r.

przywrócenia terminu na dokonanie określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

303/6016/21

10.08.2021 r.

przywrócenia terminu na dokonanie określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

303/6017/21

10.08.2021 r.

organizacji konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2021”.

303/6018/21

10.08.2021 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych określonych w programie Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030.

303/6019/21

10.08.2021 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2030”.

303/6020/21

10.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2021.

303/6021/21

10.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Brzozów.

303/6022/21

10.08.2021 r.

przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_5992_21.pdf)Uchwała Nr 303_5992_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek137 kB2021-08-18 09:312021-08-18 09:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_5993_21.zip)Uchwała Nr 303_5993_21.zip[KZ] Karolina Ciołek321 kB2021-08-18 09:312021-08-18 09:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_5994_21.zip)Uchwała Nr 303_5994_21.zip[KZ] Karolina Ciołek364 kB2021-08-18 09:312021-08-18 09:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_5995_21.pdf)Uchwała Nr 303_5995_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek165 kB2021-08-18 08:562021-08-18 08:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_5996_21.zip)Uchwała Nr 303_5996_21.zip[KZ] Karolina Ciołek370 kB2021-08-18 08:572021-08-18 08:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_5997_21.zip)Uchwała Nr 303_5997_21.zip[KZ] Karolina Ciołek620 kB2021-08-18 08:592021-08-18 08:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_5998_21.pdf)Uchwała Nr 303_5998_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-08-18 08:592021-08-18 08:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_5999_21.pdf)Uchwała Nr 303_5999_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-08-18 08:592021-08-18 08:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6000_21.pdf)Uchwała Nr 303_6000_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek134 kB2021-08-18 08:592021-08-18 08:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6001_21.zip)Uchwała Nr 303_6001_21.zip[KZ] Karolina Ciołek279 kB2021-08-18 09:002021-08-18 09:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6002_21.pdf)Uchwała Nr 303_6002_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-08-18 09:002021-08-18 09:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6003_21.pdf)Uchwała Nr 303_6003_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek141 kB2021-08-18 09:012021-08-18 09:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6004_21.pdf)Uchwała Nr 303_6004_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek136 kB2021-08-18 09:012021-08-18 09:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6005_21.pdf)Uchwała Nr 303_6005_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek137 kB2021-08-18 09:032021-08-18 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6006_21.pdf)Uchwała Nr 303_6006_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek150 kB2021-08-18 09:032021-08-18 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6007_21.pdf)Uchwała Nr 303_6007_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-08-18 09:032021-08-18 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6008_21.pdf)Uchwała Nr 303_6008_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek157 kB2021-08-18 09:042021-08-18 09:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6009_21.zip)Uchwała Nr 303_6009_21.zip[KZ] Karolina Ciołek478 kB2021-08-18 09:182021-08-18 09:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6010_21.zip)Uchwała Nr 303_6010_21.zip[KZ] Karolina Ciołek343 kB2021-08-18 09:192021-08-18 09:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6011_21.pdf)Uchwała Nr 303_6011_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-08-18 09:192021-08-18 09:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6012_21.pdf)Uchwała Nr 303_6012_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-08-18 09:192021-08-18 09:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6013_21.pdf)Uchwała Nr 303_6013_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-08-18 09:192021-08-18 09:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6014_21.pdf)Uchwała Nr 303_6014_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-08-18 09:202021-08-18 09:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6015_21.pdf)Uchwała Nr 303_6015_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-08-18 09:202021-08-18 09:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6016_21.pdf)Uchwała Nr 303_6016_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-08-18 09:202021-08-18 09:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6017_21.pdf)Uchwała Nr 303_6017_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek395 kB2021-08-18 09:202021-08-18 09:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6018_21.zip)Uchwała Nr 303_6018_21.zip[KZ] Karolina Ciołek278 kB2021-08-18 09:202021-08-18 09:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6019_21.zip)Uchwała Nr 303_6019_21.zip[KZ] Karolina Ciołek615 kB2021-08-18 09:202021-08-18 09:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6020_21.pdf)Uchwała Nr 303_6020_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek161 kB2021-08-18 09:212021-08-18 09:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6021_21.pdf)Uchwała Nr 303_6021_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek153 kB2021-08-18 09:212021-08-18 09:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6022_21.zip)Uchwała Nr 303_6022_21.zip[KZ] Karolina Ciołek3300 kB2021-08-18 09:212021-08-18 09:21

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi