Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Posiedzenie Nr 304 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 16 sierpnia 2021 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

304/6023/21

16.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej na terenie miasta Stalowa Wola.

304/6024/21

16.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi wojewódzkiej na terenie miasta Nisko.

304/6025/21

16.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi na terenie województwa podkarpackiego.

304/6026/21

16.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza.

304/6027/21

16.08.2021 r.

zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXVII/592/21 z dnia 31 maja 2021 roku zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/619/21 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

304/6028/21

16.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Podkarpackiego/Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w realizacji projektu grantowego pn. „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

304/6029/21

16.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości położonej w Boguchwale do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

304/6030/21

16.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

304/6031/21

16.08.2021 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Orły na lata 2021-2030.

304/6032/21

16.08.2021 r.

wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN700 i DN400 Jarosław – Sędziszów w m. Świlcza”.

304/6033/21

16.08.2021 r.

powołania Zespołu ds. opracowania Programu dla Rozwoju Roztocza.

304/6034/21

16.08.2021 r.

realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektów pilotażowych finansowanych z Funduszu Pracy

304/6035/21

16.08.2021 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie zbędnych ruchomych aktywów trwałych.

304/6036/21

16.08.2021 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na zakup ambulansu systemowego
wraz z noszami.

304/6037/21

16.08.2021 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na sprzedaż zespołów prądotwórczych oraz kotłów warzelnych.

304/6038/21

16.08.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

304/6039/21

16.08.2021 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2021 roku.

304/6040/21

16.08.2021 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia drogi powiatowej swojej kategorii celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych na terenie powiatu jasielskiego.

304/6041/21

16.08.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 257/5112/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku.

304/6042/21

16.08.2021 r.

odwołania ze stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

304/6043/21

16.08.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

304/6044/21

16.08.2021 r.

wyrażenia zgody na ustalenie wysokości opłat za korzystanie z Internatu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

304/6045/21

16.08.2021 r.

zamiaru powołania na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju.

304/6046/21

16.08.2021 r.

zmieniająca Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2021 roku.

304/6047/21

16.08.2021 r.

udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2021 roku.

304/6048/21

16.08.2021 r.

wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych w ramach zadania: Organizacja, współudział i uczestnictwo w konkursach, szkoleniach i konferencjach o tematyce rolniczej.

304/6049/21

16.08.2021 r.

przyjęcia regulaminu Konkursu.

304/6050/21

16.08.2021 r.

zawarcia aneksu nr 7 do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 roku.

304/6051/21

16.08.2021 r.

wydania opinii do dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Medyka na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036”.

304/6052/21

16.08.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

304/6053/21

16.08.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4931/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

 

 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6023_21.zip)Uchwała Nr 304_6023_21.zip[KZ] Karolina Ciołek694 kB2021-08-25 08:302021-08-25 08:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6024_21.zip)Uchwała Nr 304_6024_21.zip[KZ] Karolina Ciołek560 kB2021-08-25 08:302021-08-25 08:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6025_21.zip)Uchwała Nr 304_6025_21.zip[KZ] Karolina Ciołek694 kB2021-08-31 08:592021-08-31 08:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6026_21.pdf)Uchwała Nr 304_6026_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek156 kB2021-08-25 10:152021-08-25 10:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6027_21.zip)Uchwała Nr 304_6027_21.zip[KZ] Karolina Ciołek291 kB2021-08-25 08:362021-08-25 08:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6028_21.pdf)Uchwała Nr 304_6028_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek199 kB2021-08-25 10:482021-08-25 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6029_21.pdf)Uchwała Nr 304_6029_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek156 kB2021-08-25 08:372021-08-25 08:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6030_21.zip)Uchwała Nr 304_6030_21.zip[KZ] Karolina Ciołek339 kB2021-08-25 08:382021-08-25 08:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6031_21.pdf)Uchwała Nr 304_6031_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek209 kB2021-08-25 08:462021-08-25 08:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6032_21.pdf)Uchwała Nr 304_6032_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek145 kB2021-08-25 08:472021-08-25 08:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6033_21.zip)Uchwała Nr 304_6033_21.zip[KZ] Karolina Ciołek315 kB2021-08-25 08:472021-08-25 08:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6034_21.pdf)Uchwała Nr 304_6034_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek134 kB2021-08-25 08:472021-08-25 08:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6035_21.pdf)Uchwała Nr 304_6035_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-08-25 08:472021-08-25 08:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6036_21.pdf)Uchwała Nr 304_6036_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-08-25 08:472021-08-25 08:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6037_21.pdf)Uchwała Nr 304_6037_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-08-25 08:482021-08-25 08:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6038_21.pdf)Uchwała Nr 304_6038_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-09-10 12:492021-09-10 12:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6039_21.zip)Uchwała Nr 304_6039_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1862 kB2021-08-25 08:482021-08-25 08:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6040_21.pdf)Uchwała Nr 304_6040_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-08-25 08:482021-08-25 08:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6041_21.zip)Uchwała Nr 304_6041_21.zip[KZ] Karolina Ciołek218 kB2021-08-25 08:482021-08-25 08:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6042_21.pdf)Uchwała Nr 304_6042_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-08-25 08:492021-08-25 08:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6043_21.zip)Uchwała Nr 304_6043_21.zip[KZ] Karolina Ciołek276 kB2021-09-07 08:482021-09-07 08:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6044_21.pdf)Uchwała Nr 304_6044_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-08-25 08:522021-08-25 08:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6045_21.pdf)Uchwała Nr 304_6045_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-08-25 08:522021-08-25 08:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6046_21.pdf)Uchwała Nr 304_6046_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2021-08-25 08:522021-08-25 08:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6047_21.pdf)Uchwała Nr 304_6047_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek165 kB2021-08-25 08:522021-08-25 08:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6048_21.pdf)Uchwała Nr 304_6048_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-08-25 08:522021-08-25 08:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6049_21.zip)Uchwała Nr 304_6049_21.zip[KZ] Karolina Ciołek586 kB2021-08-25 08:532021-08-25 08:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6050_21.zip)Uchwała Nr 304_6050_21.zip[KZ] Karolina Ciołek522 kB2021-08-25 08:532021-08-25 08:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6051_21.pdf)Uchwała Nr 304_6051_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek168 kB2021-08-25 08:532021-08-25 08:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6052_21.pdf)Uchwała Nr 304_6052_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek145 kB2021-08-25 08:542021-08-25 08:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 304_6053_21.zip)Uchwała Nr 304_6053_21.zip[KZ] Karolina Ciołek363 kB2021-08-25 09:512021-08-25 09:51

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi