Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Posiedzenie Nr 310 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 7 września 2021 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

310/6144/21

07.09.2021 r.

przyjęcia założeń i zasad oraz trybu prac nad opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 rok.

310/6145/21

07.09.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

310/6146/21

07.09.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

310/6147/21

07.09.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 253/5003/21 z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.

310/6148/21

07.09.2021 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

310/6149/21

07.09.2021 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

310/6150/21

07.09.2021 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

310/6151/21

07.09.2021 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

310/6152/21

07.09.2021 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

310/6153/21

07.09.2021 r.

wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.

310/6154/21

07.09.2021 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

310/6155/21

07.09.2021 r.

udzielenia upoważnienia.

310/6156/21

07.09.2021 r.

wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie.

310/6157/21

07.09.2021 r.

wyrażenia zgody na zbycie udziału w FORTACO JL Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

310/6158/21

07.09.2021 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegający na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 wraz zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

310/6159/21

07.09.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 256/5081/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej”.

310/6160/21

07.09.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 263/5199/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wsparcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ w walce z COVID-19 – Zakup wyposażenia do 3 ambulansów”.

310/6161/21

07.09.2021 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zbycie aktywów trwałych.

310/6162/21

07.09.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 251/4963/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2021.

310/6163/21

07.09.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 251/4964/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2021.

310/6164/21

07.09.2021 r.

zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014-2020nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-018/21.

310/6165/21

07.09.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0035/17 realizowanego przez „Stowarzyszenie B-4”, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

310/6166/21

07.09.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0003/18 realizowanego przez ”SIGNUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

310/6167/21

07.09.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.03.00-18-0004/18 realizowanego przez Gminę Miasto Krosno, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

310/6168/21

07.09.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.03.00-18-0010/19 realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach I Osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

310/6169/21

07.09.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0138/19 realizowanego przez KOPALNIE KRUSZYWA „JAROSZ” Piotr i Adam Jarosz s.c. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

310/6170/21

07.09.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0145/20 realizowanego przez Zakład Betoniarski „TT-BRUK” Tadeusz Tupaj w ramach osi priorytetowej
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

310/6171/21

07.09.2021 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Borowa.

310/6172/21

07.09.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4907/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2021 roku.

310/6173/21

07.09.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 257/5112/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku.

310/6174/21

07.09.2021 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

310/6175/21

07.09.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników POLREGIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

310/6176/21

07.09.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „POLREGIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

310/6177/21

07.09.2021 r.

wystąpienia o wydanie opinii dotyczących powołania dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

310/6178/21

07.09.2021 r.

uchylająca uchwałę Nr 303/6008/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

310/6179/21

07.09.2021 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa. 

310/6180/21

07.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2021 roku.

310/6181/21

07.09.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6144_21.zip)Uchwała Nr 310_6144_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1298 kB2021-09-16 08:202021-09-16 08:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6145_21.pdf)Uchwała Nr 310_6145_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-09-16 08:372021-09-16 08:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6146_21.zip)Uchwała Nr 310_6146_21.zip[KZ] Karolina Ciołek395 kB2021-09-16 08:442021-09-16 08:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6147_21.zip)Uchwała Nr 310_6147_21.zip[KZ] Karolina Ciołek288 kB2021-09-16 09:052021-09-16 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6148_21.pdf)Uchwała Nr 310_6148_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-09-16 09:052021-09-16 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6149_21.pdf)Uchwała Nr 310_6149_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-09-16 09:052021-09-16 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6150_21.pdf)Uchwała Nr 310_6150_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-09-16 09:052021-09-16 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6151_21.pdf)Uchwała Nr 310_6151_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2021-09-16 09:052021-09-16 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6152_21.pdf)Uchwała Nr 310_6152_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-09-16 09:072021-09-16 09:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6153_21.pdf)Uchwała Nr 310_6153_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-09-16 09:512021-09-16 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6154_21.pdf)Uchwała Nr 310_6154_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-09-16 09:512021-09-16 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6155_21.pdf)Uchwała Nr 310_6155_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek145 kB2021-09-16 09:512021-09-16 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6156_21.pdf)Uchwała Nr 310_6156_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-09-16 09:512021-09-16 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6157_21.pdf)Uchwała Nr 310_6157_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek146 kB2021-09-16 09:522021-09-16 09:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6158_21.pdf)Uchwała Nr 310_6158_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek159 kB2021-09-16 09:522021-09-16 09:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6159_21.pdf)Uchwała Nr 310_6159_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2021-09-16 09:572021-09-16 09:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6160_21.pdf)Uchwała Nr 310_6160_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek106 kB2021-09-16 09:582021-09-16 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6161_21.pdf)Uchwała Nr 310_6161_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-09-16 09:582021-09-16 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6162_21.pdf)Uchwała Nr 310_6162_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-09-16 09:582021-09-16 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6163_21.pdf)Uchwała Nr 310_6163_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-09-16 09:582021-09-16 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6164_21.pdf)Uchwała Nr 310_6164_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek165 kB2021-09-16 09:582021-09-16 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6165_21.pdf)Uchwała Nr 310_6165_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek155 kB2021-09-16 09:582021-09-16 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6166_21.pdf)Uchwała Nr 310_6166_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek154 kB2021-09-16 09:592021-09-16 09:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6167_21.pdf)Uchwała Nr 310_6167_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek173 kB2021-09-16 10:392021-09-16 10:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6168_21.pdf)Uchwała Nr 310_6168_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek154 kB2021-09-16 10:392021-09-16 10:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6169_21.pdf)Uchwała Nr 310_6169_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek168 kB2021-09-16 10:392021-09-16 10:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6170_21.pdf)Uchwała Nr 310_6170_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek208 kB2021-09-16 11:102021-09-16 11:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6171_21.pdf)Uchwała Nr 310_6171_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-09-16 11:102021-09-16 11:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6172_21.zip)Uchwała Nr 310_6172_21.zip[KZ] Karolina Ciołek282 kB2021-09-16 11:112021-09-16 11:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6173_21.zip)Uchwała Nr 310_6173_21.zip[KZ] Karolina Ciołek220 kB2021-09-16 11:112021-09-16 11:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6174_21.pdf)Uchwała Nr 310_6174_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek146 kB2021-09-16 11:472021-09-16 11:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6175_21.pdf)Uchwała Nr 310_6175_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek95 kB2021-09-16 11:482021-09-16 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6176_21.pdf)Uchwała Nr 310_6176_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek143 kB2021-09-16 11:482021-09-16 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6177_21.pdf)Uchwała Nr 310_6177_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek155 kB2021-09-16 11:482021-09-16 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6178_21.pdf)Uchwała Nr 310_6178_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek152 kB2021-09-16 11:482021-09-16 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6179_21.pdf)Uchwała Nr 310_6179_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek151 kB2021-09-16 11:482021-09-16 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6180_21.pdf)Uchwała Nr 310_6180_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-09-16 11:492021-09-16 11:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 310_6181_21.pdf)Uchwała Nr 310_6181_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek137 kB2021-09-16 14:582021-09-16 14:58

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi